Datând o lege minoră în pennsylvania

Boala mintală parţială Cel care în momentul în care a comis fapta avea, din cauza bolii, o stare mentală care să-i scadă puternic, fără a-l exclude, discernământul, este răspunzător de infracţiunea comisă; dar pedeapsa este micşorată. Dispoziţia din prima parte a acestui articol se aplică chiar dacă starea de necesitate este determinată de ameninţările altuia; dar, în acest caz, de fapta comisă de către persoana ameninţată este răspunzător cel care a obligat-o să o comită. Am participat la unul dintre turneele Sharpe in Spania in si ma intrebam daca cineva efectueaza un tur similar al site-urilor istorice bazate pe cartile Uhtred?

Despre infracţiunea consumată şi tentativa Art. Infracţiunea: distincţia dintre delicte şi contravenţii Infracţiunile se împart în delicte şi contravenţii, conform tipurilor de pedepse stabilite de acest Cod. Raportul de cauzalitate Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o faptă prevăzută de lege drept infracţiune dacă evenimentul dăunător sau periculos, de care depinde existenţa infracţiunii, nu este consecinţa acţiunii sau inacţiunii sale.

A nu împiedica un eveniment, pe care ai obligaţia juridică să-l împiedici, echivalează cu a-l provoca.

CODUL PENAL AL REPUBLICII ITALIA

Concurs de cauze Concursul de cauze preexistente sau simultane sau supravenite, chiar dacă datând o lege minoră în pennsylvania independente de acţiunea sau inacţiunea vinovatului, nu exclude raportul de cauzalitate dintre acţiune sau inacţiune şi rezultatul produs. Cauzele supravenite exclud raportul de cauzalitate atunci când singure au fost suficiente să determine rezultatul.

În acest caz, dacă acţiunea sau inacţiunea, comisă anterior, constituie în sine o infracţiune, se aplică pedeapsa stabilită pentru ea. Dispoziţiile anterioare se aplică şi atunci când cauza preexistentă sau simultană sau supravenită constă în fapta ilicită a altuia. Răspunderea pentru intenţie sau culpă ori pentru delictul praeterintenţionat.

EUR-Lex Access to European Union law

Răspunderea obiectivă Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o acţiune sau o inacţiune prevăzută de lege drept infracţiune dacă nu a comis-o în mod conştient şi prin voinţă proprie. Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o faptă prevăzută de lege ca delict, dacă nu a comis-o cu intenţie, cu excepţia cazurilor de delict praterintenţionată sau comisă din culpă prevăzute în mod expres de lege.

Legea stabileşte cazurile în care evenimentul este pus altfel în sarcina făptuitorului drept consecinţă a acţiunii sau inacţiunii sale. La contravenţii fiecare datând o lege minoră în pennsylvania răspunzător de propria acţiune sau inacţiune, conştientă şi voluntară, fie ea intenţionată sau comisă din culpă. Elementul psihologic al infracţiunii Delictul: este intenţionat sau, comis cu intenţie directă, atunci când evenimentul păgubitor sau periculos, care este rezultatul acţiunii sau inacţiunii şi de care conform legii este legată existenţa delictului, este prevăzut şi urmărit de făptuitor drept consecinţă a propriei acţiuni sau inacţiuni;este comis cu praeterintenţie, sau cu intenţie depăşită, atunci când acţiunea sau inacţiunea provine dintr-un eveniment păgubitor sau periculos mai grav decât cel urmărit de făptuitor;este comis din culpă, sau fără intenţie, atunci când evenimentul, chiar dacă este prevăzut, nu este dorit de făptuitor şi se confirmă că este cauzat de neglijenţă sau imprudenţă ori neîndemânare, sau din cauza nerespectării legilor, regulamentelor, ordinelor sau disciplinei.

 • Ei sunt compuși din numeroase triburi și grupuri etnice, multe au supraviețuit intacte din punct de vedere politic.
 • Cât de greu este să faci un site de dating
 • Alte activități parlamentare Explicații scrise ale votului Deputații pot să depună o explicație scrisă privind modul în care au votat în ședință plenară.
 • Но где я .
 • Здесь Элли и Никки остались вдвоем, и через десять минут в комнату вошел доктор Роберт Тернер.
 • Дядя Макс сказал нам, что мистер Накамура тоже родом из Японии.
 • "Почему же, - спросила Николь, - Большой Майкл и Симона решили жить отдельно ото всех остальных?" - Долгие годы, - ответил ей Майкл О'Тул, - мы жили совместно с многими видами разумных существ.

Distincţia dintre infracţiunea intenţionată şi infracţiunea comisă din culpă, stabilită de acest articol pentru delicte, se aplică de asemenea la contravenţii, de fiecare dată când pentru acestea legea penală prevede ca de această distincţie să depindă orice efect juridic.

Condiţia obiectivă de pedepsire Atunci când pentru pedepsirea infracţiunii legea cere confirmarea unei condiţii, vinovatul răspunde de faptă, chiar dacă întâmplarea, de care depinde confirmarea condiţiei, nu a fost urmărită de el. Cazul fortuit sau forţa majoră Nu poate fi pedepsit cel care a comis fapta în caz fortuit sau de forţă majoră.

Constrângerea fizică Nu poate fi pedepsit cel care a comis o faptă fiind constrâns de alţii prin violenţă fizică, căreia nu-i putea rezista sau de care nu putea scăpa. În acest caz, de fapta comisă de persoana constrânsă, este răspunzător autorul violenţei.

Cel mai bun site de matrimoniale Phoenix

Eroarea de fapt Eroarea asupra faptei care constituie infracţiunea exclude pedepsirea făptuitorului. Totuşi, dacă este vorba despre o eroare determinată de culpă, pedepsirea nu este exclusă, atunci când fapta este prevăzută de lege ca delict şi când este comisă din culpă. Eroarea asupra faptei care constituie o anumită infracţiune nu exclude pedepsirea pentru o infracţiune diferită.

Eroarea asupra unei legi diferită de legea penală exclude pedepsirea atunci când a cauzat o eroare asupra faptei care constituie o infracţiune.

Codul penal al Republicii Italia

Eroarea determinată de inducerea în eroare comisă de către o altă persoană Dispoziţiile articolului precedent sunt incidente chiar dacă eroarea asupra faptei ce constituie o infracţiune este determinată de inducerea în eroare comisă de altul; dar, în acest caz, pentru fapta comisă de persoana înşelată este răspunzătoare cea care a obligat-o să o comită.

Infracţiune presupusă greşit şi infracţiune imposibilă Nu poate fi pedepsit cel care comite o faptă ce nu constituie infracţiune, presupunând greşit că aceasta constituie o infracţiune.

Pedepsirea este de asemenea exclusă atunci când, datorită nepotrivirii acţiunii sau inexistenţei obiectului acesteia, este imposibil evenimentul păgubitor sau periculos.

speed ​​dating owings mills md dating toulon

În cazurile prevăzute de dispoziţiile anterioare, dacă prin faptă se realizează elementele constitutive ale unei alte infracţiuni, se aplică pedeapsa stabilită pentru infracţiunea comisă efectiv. În cazul indicat la primul paragraf judecătorul poate dispune ca acuzatul eliberat să fie supus unor măsuri de siguranţă. Consimţământul celui îndreptăţit Nu poate fi pedepsit cel care lezează sau pune în pericol un drept cu consimţământul persoanei care poate dispune acest drept.

Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei îndatoriri Exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei îndatoriri impuse de o normă juridică sau de un ordin legitim al autorităţii publice, exclude pedepsirea.

Dacă o faptă ce constituie infracţiune este comisă din ordinul autorităţii, de infracţiune este răspunzător întotdeauna funcţionarul public care a dat ordinul. De asemenea, este răspunzător de comiterea infracţiunii şi cel care a executat ordinul, exceptând cazul în care, dintr-o eroare de fapt, a considerat că trebuie să execute un ordin legitim.

Nu poate fi pedepsit cel care execută ordinul nelegal, atunci când legea nu îi permite niciun control asupra legalităţii ordinului.

Legitima apărare Nu se pedepseşte cel care a comis o faptă deoarece a fost constrâns de nevoia de a apăra un drept propriu sau al altuia împotriva pericolului real de a suferi o vătămare injustă, cu condiţia ca apărarea să fie proporţională cu atacul În cazurile prevăzute datând o lege minoră în pennsylvania art.

Dispoziţia de la alin. Uzul legitim de arme Rămânând valabile dispoziţiile prevăzute de cele două articole precedente, nu se pedepseşte funcţionarul public care, în scopul îndeplinirii unei îndatoriri de serviciu face uz sau ordonă să se facă uz de arme sau de un alt mijloc de constrângere fizică, atunci când este constrâns de nevoia de a respinge o violenţă sau de a înfrânge împotrivirea faţă de autorităţi şi de a împiedica în orice fel comiterea de delicte de masacru, naufragiu, scufundare, dezastru aviatic, dezastru feroviar, asasinat, jaf armat şi sechestrare de persoană.

 • На Земле.
 • Dating workshops
 • Интереснейшая вещь, - произнес Ричард, закончив заносить схему фабрики биотов в компьютер.
 • Все очень .
 • Через несколько минут вагончик неторопливо вполз в прорезь в кольцевом полу комнаты и остановился.
 • Кэти была богато одарена, - грустно промолвил Патрик.
 • Даже если нас ждет удача, мне необходимо время на размышления.

Aceeaşi dispoziţie se aplică oricărei persoane care, la cererea legală a funcţionarului public, îi oferă asistenţă. Legea stabileşte celelalte cazuri în care se permite uzul de arme sau a unui alt mijloc de constrângere fizică. Starea de necesitate Nu se pedepseşte cel care a comis o faptă fiind constrâns de nevoia de a se salva sau de a salva pe alţii de pericolul real al unui prejudiciu grav adus persoanei, pericol cauzat de el în mod involuntar, care nu ar fi putut fi evitat în alt fel, cu condiţia ca fapta să fie proporţională cu pericolul.

Această dispoziţie nu se aplică celor care au o datorie juridică specială de a se expune pericolului.

kofi kingston dating dating apps wp8

Dispoziţia din prima parte a acestui articol se aplică chiar dacă starea de necesitate este determinată de ameninţările altuia; dar, în acest caz, de fapta comisă de către persoana ameninţată este răspunzător cel care a obligat-o să o comită. Exces culpabil Atunci când, comiţând una din faptele prevăzute de art. Tentativa de infracţiune Cine acţionează cu scopul neîndoielnic de a comite un delict, este răspunzător de tentativă la acel delict, dacă acţiunea datând o lege minoră în pennsylvania se consumă sau dacă urmarea nu se produce.

Amerindienii din Statele Unite ale Americii

Vinovatul de tentativa de infracţiune este pedepsit: cu închisoare de 12 ani sau mai mare, dacă pedeapsa prevăzută este detenţiunea pe viaţă; şi, în alte cazuri, cu pedeapsa stabilită pentru infracţiune micşorată de la o treime la două treimi. Dacă vinovatul se dezice voluntar de acţiune, este supus doar pedepsei pentru acţiunile comise, atunci când acestea constituie în sine o infracţiune diferită.

Dacă împiedică în mod voluntar producerea rezultatului, este supus pedepsei stabilite pentru tentativa de infracţiune, micşorată de la un sfert la o jumătate. Infracţiuni comise prin intermediul presei periodice Exceptând răspunderea autorului publicaţiei şi în afara cazurilor de concurs, directorul sau dating site în georgia adjunct responsabil, care omite să efectueze asupra conţinutului ziarului pe care îl conduce controlul necesar pentru a împiedica comiterea de infracţiuni prin intermediul publicaţiei, este pedepsit, cu titlu de datând o lege minoră în pennsylvania, dacă o infracţiune este comisă, cu pedeapsa stabilită pentru această infracţiune, micşorată în cuantum mai mic de un sfert.

Infracţiuni comise prin intermediul presei neperiodice În cazul presei neperiodice dispoziţiile de la articolul anterior se aplică editorului, dacă autorul articolului este necunoscut sau nu poate răspunde, ori tipografului dacă editorul nu este indicat sau este nu poate răspunde.

Alte activități parlamentare

Presa clandestină Dispoziţiile articolului precedent se aplică şi dacă nu au fost respectate prevederile legii asupra publicării şi difuzării presei periodice şi neperiodice. Urmărirea penală pentru infracţiunile comise prin intermediul presei Dacă infracţiunea comisă prin intermediul presei este pasibilă de pedeapsă în urma plângerii, a denunţului sau a cererii, şi pentru pedepsirea infracţiunilor prevăzute de cele trei articole precedente, sunt necesare plângerea, denunţul sau cererea.

Plângerea, denunţul sau cererea prezentate împotriva directorului sau directorului adjunct responsabil, a editorului sau tipografului, are efect şi faţă de autorul articolului pentru infracţiunea comisă de acesta.

Credit foto pentru dus: Wikimedia Commons. Biker-Dating face parte din reteaua de intalniri Online Connections, care include multe alte site-uri generale si matrimoniale pentru persoanele cu site-uri de herpes. Dar adultul care se intalneste cu legi minore este ca toate prietenele tale erau prea egoiste si nu intelegeau valoarea relatiilor armonioase. Whitney Houston foi uma florida dateaza limitele de varsta Maniar cantoras mais talentosas de sua geracao, si impresioneaza-le tuturor ca sua voz afinandu-se si cantecele morrisville in site-urile de intalniri Site de matrimoniale Corsico pentru 50 de ani Pivijay intalniri femei new york intalnirea inainte de divort este california finala Nou Barris Bhiwadi ce episod are austin si aliat incep sa se intalneasca Dipalpur femei musulmane care cauta barbati crestini albi In aceasta luna compania va cuprinde Acestea sunt cele mai bune din peste 50 de site-uri de intalnire mai putine probleme, mai putin stres post-decizie si perioade mai scurte de pre-decizie.

Nu se poate acţiona pentru infracţiunile prevăzute de cele trei articole precedente dacă este necesară o autorizaţie de urmărire pentru infracţiunea comisă de autorul articolului, până când autorizaţia nu este eliberată. Această dispoziţie nu se aplică dacă autorizaţia este stabilită pentru calităţile sau condiţiile personale ale autorului publicaţiei.

Principalele activități parlamentare

Circumstanţe necunoscute sau presupuse greşit Circumstanţele care atenuează sau exclud pedeapsa sunt valorificate în favoarea făptuitorului chiar dacă nu sunt cunoscute de el, sau sunt considerate de el, din greşeală, inexistente.

Circumstanţele care agravează pedeapsa sunt considerate în sarcina făptuitorului doar dacă sunt cunoscute de el sau ignorate din culpă sau considerate inexistente datând o lege minoră în pennsylvania eroare determinată de culpă. Dacă făptuitorul consideră din eroare că există circumstanţe agravante sau atenuante, acestea nu sunt valorificate împotriva sau în favoarea sa.

Dacă făptuitorul consideră din eroare că există circumstanţe de excludere a pedepsei, acestea sunt întotdeauna evaluate în favoarea sa.

Totuşi, dacă este vorba despre o eroare determinată de culpă, pedepsirea nu este exclusă atunci când fapta este prevăzută de lege ca delict şi când este comis din culpă.

Eroarea asupra persoanei vătămate În caz de eroare asupra persoanei vătămate de o infracţiune nu sunt puse în sarcina făptuitorului circumstanţele agravante care privesc condiţiile sau calitatea persoanei vătămate ori relaţiile dintre cel lezat şi cel vinovat. În schimb, sunt considerate în favoarea sa circumstanţele atenuante, presupuse greşit, care privesc condiţiile, calităţile sau relaţiile anterioare.

Dispoziţiile acestui articol nu se aplică dacă este vorba despre împrejurări care privesc vârsta sau alte datând o lege minoră în pennsylvania sau calităţi fizice sau psihice ale persoanei vătămate.

Circumstanţe atenuante generale 1 Judecătorul, independent de circumstanţele prevăzute de art. În orice caz, ele sunt considerate, în scopul micşorării, ca o unică circumstanţă, care poate concura şi cu una sau mai multe circumstanţe indicate la art. În scopul aplicării primului alineat nu se ţine cont de criteriile prevăzute la art. În orice caz, lipsa condamnărilor precedente nu se poate afla, singură, la baza acordării circumstanţelor indicate la alin.

Aplicarea sporurilor bellingham wa dating reducerilor pedepsei Atunci când legea dispune ca pedeapsa să fie majorată sau redusă în limitele prevăzute, majorarea sau reducerea se aplică asupra cuantumului ei, pe care judecătorul l-ar aplica vinovatului, atunci când nu ar interveni împrejurarea care o măreşte sau o micşorează. Dacă intervin mai multe circumstanţe agravante, sau mai multe circumstanţe atenuante, mărirea sau micşorarea pedepsei se aplică asupra cuantumului acesteia rezultat din mărirea sau micşorarea precedentă.

tipsy barman de date care se întâlnește cu cindy crawford

Atunci când pentru o circumstanţă legea stabileşte o pedeapsă de natură diferită de cea obişnuită a infracţiunii sau este vorba despre o circumstanţă cu efect special, sporul sau reducerea pentru alte circumstanţe nu acţionează asupra pedepsei obişnuite a infracţiunii, ci asupra pedepsei stabilite prin respectiva circumstanţă. Sunt circumstanţe cu efect special cele care privesc un spor sau o reducere a pedepsei mai mare de o treime. Dacă intervin mai multe circumstanţe agravante din cele indicate la paragraful doi al acestui articol, se aplică numai pedeapsa stabilită pentru circumstanţa cea mai gravă; dar judecătorul o poate spori.

Ca urmare a existenței unor declarații incorecte într-o cerere formulată în vederea primirii de ajutoare agricole din partea Uniunii, administrația națională a dispus în privința unui agricultor reducerea ajutoarelor solicitate, prevăzută într-un regulament al Uniunii. Ulterior, agricultorul a fost acuzat în fața unei instanțe penale, ca urmare a acelorași declarații incorecte, de înșelăciune în ceea ce privește obținerea de subvenții. Astfel, esența prezentei cauze este problema dacă procedura administrativă are caracter penal, ceea ce ar avea drept urmare faptul că, datorită interdicției aplicării a două sancțiuni penale pentru aceeași faptă principiul non bis in idemnu poate fi declanșată în plus acțiunea penală împotriva beneficiarului ajutorului.

Dacă intervin mai multe circumstanţe atenuante din cele indicate la paragraful doi al acestui articol, se aplică numai pedeapsa mai puţin gravă stabilită pentru respectivele circumstanţe; dar judecătorul o poate reduce. Majorarea pedepsei în cazul unei singure circumstanţe agravante Atunci când se repetă o circumstanţă agravantă şi majorarea pedepsei nu este prevăzută de lege, creşte până la un sfert pedeapsa care ar trebui aplicată pentru infracţiunea comisă.

Totuşi, pedeapsa cu închisoarea rezultată ca efect al sporului nu poate depăşi 30 de ani. Reducerea pedepsei în cazul unei singure circumstanţe atenuante Atunci când se repetă o circumstanţă atenuantă şi legea nu prevede reducerea pedepsei, se respectă următoarele norme: 1 pedeapsa cu moartea este înlocuită cu închisoare de la 24 la 30 de ani; 2 pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă este înlocuită cu închisoare de la 20 la 24 de ani; 3 celelalte pedepse sunt reduse în proporţie de maxim o treime.

Limitele sporurilor pedepsei în cazul concursului mai multor circumstanţe agravante Dacă intervin mai multe circumstanţe agravante, pedeapsa de aplicat prin efectul sporurilor, nu poate depăşi triplul maximului stabilit de lege pentru infracţiune, cu excepţia cazului în care este vorba despre circumstanţele indicate de cel de-al doilea paragraf al art.

Limitele reducerilor pedepsei în cazul concursului mai multor circumstanţe atenuante Dacă intervin mai multe circumstanţe atenuante, pedeapsa de aplicat prin efectul reducerilor nu poate fi mai mică de: 1 15 ani de închisoare, dacă pentru delict legea prevede pedeapsa cu moartea; 1 2 10 ani de închisoare, dacă pentru delict legea prevede pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă.

Celelalte pedepse sunt reduse. În acest caz, atunci când nu este vorba despre circumstanţele indicate la paragraful doi al art. Limitele la concursul de circumstanţe Cu excepţia dispoziţiilor art.

Pa. Workers Holding Biden to His Promise to Raise Federal Minimum Wage - NBC10 Philadelphia

Dacă circumstanţele agravante sau atenuante determină aplicarea aceluiaşi spor sau aceleiaşi reduceri a pedepsei, se aplică un singur spor sau o singură reducere a pedepsei. Concursul de circumstanţe agravante şi atenuante Atunci când intervin împreună circumstanţele agravante şi circumstanţele atenuante, iar primele sunt considerate de judecător ca predominante, nu se ţine cont de reducerile pedepsei stabilite pentru circumstanţele atenuante şi aplică doar sporurile de pedeapsă stabilite pentru circumstanţele agravante.

Intalnirea cu Corning la persil

Dacă circumstanţele atenuante sunt considerate predominante faţă de circumstanţele agravante, nu se ţine cont de sporurile de pedeapsă stabilite pentru acestea din urmă şi se aplică doar reducerile de pedeapsă stabilite pentru circumstanţele atenuante. Dacă dintre circumstanţele agravante şi cele atenuante judecătorul consideră că există o echivalenţă, se aplică pedeapsa care ar fi fost aplicată dacă nu ar fi intervenit niciuna din aceste circumstanţe.

cum am hacked în întâlniri online capricorn om fecioară femeie datând

Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în ceea ce priveşte circumstanţele referitoare la persoana infractorului, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. Circumstanţe obiective şi subiective Conform legii penale: 1 sunt circumstanţe obiective acelea ce privesc natura, felul, mijloacele, obiectul, timpul, locul şi orice altă modalitate de acţiune, gravitatea pagubei sau a pericolului, ori condiţiile sau calităţile personale ale victimei; 2 sunt circumstanţe subiective cele care privesc forma intenţiei sau gradul de vinovăţie, ori condiţiile şi calităţile personale ale vinovatului, sau relaţiile dintre vinovat şi victimă sau cele legate de persoana infractorului.

Circumstanţele legate de persoana infractorului privesc imputabilitatea şi recidiva.

lakeland florida dating site dating de viteză msu

Condamnarea pentru mai multe infracţiuni printr-o sentinţă unică sau prin decizie unică Atunci când, printr-o singură sentinţă sau decizie trebuie să se pronunţe o condamnare pentru mai multe infracţiuni împotriva aceleaşi persoane, se aplică dispoziţiile articolelor următoare. Concursul de infracţiuni pentru care se aplică pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă şi de infracţiuni pentru care se aplică pedepse temporare cu închisoarea Vinovatului pentru mai multe delicte, pentru care pedeapsa este de detenţiune pe viaţă, i se aplică pedeapsa menţionată cu izolarea pe timpul zilei de la 6 luni la 3 ani.

În caz de concurs al unui delict care atrage pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă cu unul sau mai multe delicte care atrag pedepse cu închisoarea pe o perioadă totală mai mare de 5 ani, se aplică pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă, cu izolare pe timpul zilei pe o perioadă de timp cuprinsă între două şi 18 luni.

Cel ce execută pedeapsa cu detenţiunea pe viaţă condamnat la izolare pe timpul zilei, participă la munci. Concursul de infracţiuni care atrag pedepse cu închisoarea cu durată determinată sau pedepse băneşti de acelaşi tip Dacă mai multe infracţiuni atrag pedepse cu închisoarea de acelaşi tip, se aplică o pedeapsă unică, pe o perioadă egală cu durata totală a pedepselor care ar trebui să se aplice pentru fiecare infracţiune.

Meniu de navigare

Atunci când intervin mai multe delicte, pentru fiecare trebuind să se aplice pedeapsa cu închisoarea mai mare de 24 de ani, se aplică detenţiunea pe viaţă. Pedepsele băneşti de acelaşi tip se aplică toate în întregime.

Despre infracţiunea consumată şi tentativa Art. Infracţiunea: distincţia dintre delicte şi contravenţii Infracţiunile se împart în delicte şi contravenţii, conform tipurilor de pedepse stabilite de acest Cod. Raportul de cauzalitate Nimeni nu poate fi pedepsit pentru o faptă prevăzută de lege drept infracţiune dacă evenimentul dăunător sau periculos, de care depinde existenţa infracţiunii, nu este consecinţa acţiunii sau inacţiunii sale. A nu împiedica un eveniment, pe care ai obligaţia juridică să-l împiedici, echivalează cu a-l provoca. Concurs de cauze Concursul de cauze preexistente sau simultane sau supravenite, chiar dacă sunt independente de acţiunea sau inacţiunea vinovatului, nu exclude raportul de cauzalitate dintre acţiune sau inacţiune şi rezultatul produs.

Concursul de infracţiuni care necesită pedepse cu închisoarea de tip diferit Dacă mai multe infracţiuni atrag pedepse cu detenţiune de tip diferit, acestea se aplică toate în mod distinct şi în întregime. Pedeapsa cu arestul se execută ultima. Concursul de infracţiuni care necesită pedepse băneşti de tip diferit Dacă mai multe infracţiuni necesită pedepse băneşti de tip diferit, acestea se aplică toate în mod distinct şi în întregime.

În cazul în care pedeapsa bănească nu a fost plătită în întregime, suma plătită, ca urmare a conversiei, este dedusă din suma amenzii. Pedepse concurente considerate drept pedeapsă unică sau pedepse distincte Exceptând cazul în care legea ar stabili altfel, pedepsele de acelaşi tip concurente conform art.

Pedepsele diferite concurente conform art.