Nu se datorează taxe. Legea nr. 296/ 2020 – Modificarea Codului fiscal

Astfel, în cazul în care contravaloarea totală sau parțială a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu a fost încasată de la persoane fizice în termen de 12 luni de la termenul de plată stabilit de părți, ori - în lipsa acestuia - de la data emiterii facturii, baza impozabilă de TVA poate fi ajustată. Dispoziții generale Definiții Se clarifică definiția locului conducerii efective.

oshkosh dating site

Care este clasificarea clădirilor în funcție de destinație? Clasificarea clădirilor în rezidențiale, nerezidențiale și cu destinație mixtă.

dating siguranță siguranță

Cum se calculează impozitul pe cladire în cazul clădirilor cu destinație mixtă? În cazul clădirilor cu destinație mixtă, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial; Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, iar la adresa clădirii, o persoană fizică are inregistrată o persoana juridică, aceasta va avea regimul fiscal nerezidențial numai în situația când desfășoară activitate economic și se deduc cheltuielile cu utilitățile; În cazul în care am sediu social al unei firme în clădirea mea, dar nu se desfasoară activitate economic, este obligatoriu să depun declarație?

dating site azerbaidjan

În cazul persoanelor fizice, dacă la adresa clădirii cu destinatie mixta este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor aplicabile cladirilor rezidentiale, însă obligația declarării există, cladirile unde se desfașoara activități administrative, fiind considerate că nu intră în categoria rezidențiale.