Nu se datorează unui cec

Cecul poate fi tras pentru contul unui tertiu. În sensul prezentei legi, prin trunchiere se înţelege procedeul informatic care constă în următoarele operaţiuni succesive: a transpunerea în format electronic a informaţiilor relevante de pe cecul original; Primitorul nu poate gira cecul decît unei societăţi bancare pentru încasare; societatea bancară nu-l poate gira mai departe. Mentiunea de acceptare trecuta pe cec se socoteste nescrisa. Clauza "netransmisibil" trebuie pusa chiar de bancher, la cererea clientului. Daca plata nu a fost facuta la prezentare, posesorul poate, la alegerea sa, sa ceara ca suma sa-i fie platita in moneda tarii, fie dupa cursul in ziua prezentarii, fie dupa cursul din ziua platii.

Instrumente de debit

LEGE nr. Denumirea de cec trecuta in insusi textul titlului si exprimata in limba intrebuintata pentru redactarea acestui titlu. Ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani. Numele celui care trebuie sa plateasca tras. Aratarea locului unde plata trebuie facuta. Aratarea datei si a locului emiterii.

Semnatura celui care emite cecul tragatorul.

Verificare conformă

Daca mai multe locuri sint aratate linga numele trasului, cecul este platibil la primul loc aratat. In lipsa acestora, sau a oricaror alte aratari, cecul este platibil la locul unde trasul are principalul sau stabiliment. Cecul care nu arata unde a fost emis se socoteste semnat la locul aratat linga numele tragatorului. Cu toate acestea cecul tras si platibil in strainatate este valabil ca cec chiar daca trasul nu dating pittsburgh bancher.

Cecul nu poate fi emis decit daca tragatorul are disponibil la tras, disponibil asupra caruia are dreptul de a dispune prin cec, pe baza unei conventiuni exprese sau tacite.

Model completare bilet la ordin La ce trebuie sa fii atent cand completezi un cec? Model completare cec 4.

Titlul emis fara observarea acestor conditiuni valoreaza totusi ca cec. Mentiunea de acceptare trecuta pe cec se socoteste nescrisa. Orice mentiune de certificare, vedere sau alta echivalenta, scrisa pe titlu si semnata de tras, are numai efectul confirmarii existentei disponibilului si impiedica pe tragator de a-l putea retrage inainte de a fi trecut termenul de prezentare.

Unei anumite persoane cu clauza "nu la ordin", sau o expresiune echivalenta, "La purtator". Cecul stipulat platibil unei anumite persoane, cu mentiunea "sau la purtator", ori o alta expresiune echivalenta este socotit cec la purtator. Cecul fara aratarea beneficiarului este socotit cec la purtator.

Cecul poate fi tras pentru contul unui tertiu. Cecul nu poate fi tras asupra tragatorului insusi, in afara de cazul unui cec tras intre deosebite stabilimente ale aceluiasi tragator. In acest caz cecul nu poate fi la purtator.

Daca suma de plata este scrisa de mai multe ori, fie in litere, fie in cifre, in caz de deosebire suma de plata este cea mai mica. Este totusi valabila semnatura in care prenumele este prescurtat sau aratat numai prin initiale. Aceeasi regula se aplica reprezentantului care a depasit imputernicirea sa.

Orice persoana se poate obliga prin cec, prin mandatar, chiar daca mandatul este conceput in termeni generali, in ce priveste dreptul nu se datorează unui cec de a emite sau semna cecuri. Orice clauza prin care tragatorul se descarca de aceasta raspundere se socoteste nescrisa. Cecul stipulat platibil unei anumite persoane, cu clauza "nu la ordin" sau o expresiune echivalenta, este transmisibil numai in forma si cu efectele unei cesiuni ordinare. Girul poate fi facut chiar in folosul tragatorului sau a oricarui alt obligat.

Condiții pentru validarea verificării conforme

Acestia pot sa gireze din nou cecul. Orice conditiune la care este supus se socoteste nescrisa. Girul partial este nul. Este de asemenea nul girul trasului. Girul "la purtator" este echivalent unui gir in alb. Girul in folosul trasului are valoarea unei chitante, in afara de cazul cind trasul are mai multe stabilimente si daca girul este facut in folosul unui stabiliment, altul decit acela asupra caruia cecul a fost tras. Girul este valabil daca beneficiarul nu este aratat sau girantul a pus numai semnatura gir in alb.

In acest din urma caz, girul pentru a fi valabil trebuie sa fie scris, pe dosul cecului sau pe adaos allonge. Daca girul este in alb, posesorul poate: 1. Sa-l completeze cu propriul sau nume sau cu numele unei alte persoane.

Browser incompatibil

Sa gireze cecul din nou in alb sau unei anumite persoane. Sa predea cecul unui tertiu fara sa-l gireze si fara sa completeze girul in alb.

 1. LEGE (A) 59 01/05/ - Portal Legislativ
 2. И тот момент в не столь уж далеком будущем, когда на нем останется лишь несколько человек.
 3. Почему, почему, _почему_.
 4. Coreeană fată datând străin
 5. Ты не заснул, Тосио.
 6. Николь пришлось дважды просить повторить ответ, прежде чем она смогла перевести Бенджи смысл сказанного.
 7. Друзья, - произнесла Николь, - мы собрались сегодня, чтобы быть свидетелями венчания Патрика Эрина О'Тула и Наи Буатонг-Ватанабэ и отпраздновать .

El poate interzice un nou gir; in acest caz el nu raspunde catre persoanele carora cecul a fost ulterior girat. Girurile sterse se socotesc in nu se datorează unui cec privinta nescrise. Daca un gir in alb este urmat de un alt gir, semnatarul acestuia este socotit ca a dobindit cecul prin gir in alb. Cei obligati nu pot opune in acest caz posesorului decit exceptiunile ce ar fi putut opune girantului.

Mandatul cuprins intr-un gir "pentru procura", nu inceteaza prin moartea mandantului, prin incapacitatea sau restringerea capacitatii acestuia. Girul fara data este socotit, pina la dovada contrarie, ca fiind facut inaintea protestului sau constatarii echivalente, sau inaintea expirarii termenului la care se refera alineatul precedent.

Aceasta garantie poate fi data de un tertiu, altul decit trasul sau chiar de un semnatar al cecului. El se exprima prin cuvintele: "pentru aval"sau orice alta forma echivalenta; el este semnat de avalist. El este socotit ca rezulta din simpla nu se datorează unui cec a avalistului pusa pe fata cecului, afara numai daca semnatura este a tragatorului.

Avalul trebuie sa arate pentru cine este dat.

 • Instrumente de debit
 • E-mail Un cec conformat Este o reprezentare a unui instrument de credit care conține promisiunea de a plăti la vedere suma indicată.
 • LEGE nr.
 • LEGE nr.
 • Хорошо хоть воображение наше еще способно взыграть.
 • LEGE nr din 1 mai asupra Cecului

In lipsa acestei aratari el se socoteste dat pentru tragator. Obligatiunea sa este valabila chiar daca obligatiunea pe care a garantat-o ar fi nula pentru orice alt motiv decit un viciu de forma.

dating pilot de companie aeriană comercială

Cind avalistul plateste cecul, el dobindeste drepturile rezultind din cec impotriva persoanei pentru care a garantat si impotriva acelora care sint tinuti catre saskatoon online dating din urma, in temeiul cecului. Orice stipulatiune contrara se socoteste nescrisa. Cecul prezentat la plata inaintea zilei aratate ca data a emiterii este platibil in ziua prezentarii.

Cecul emis intr-o tara straina si platibil in Romania trebuie sa fie prezentat in termen de 30 de zile, iar daca este emis in afara de Europa in termen de 70 zile.

Termenele aici aratate se socotesc din ziua aratata in cec ca data a emiterii. Daca cecul este platibil in strainatate, termenul nu se datorează unui cec prezentare va fi cel aratat de legea locului platii. Daca aceasta lege nu dispune se vor aplica regulile inscrise in alineatele precedente. In lipsa unui atare ordin, trasul poate plati si dupa expirarea termenului. Posesorul nu poate refuza o apelați dating app partiala.

profilul de glumă online dating

In caz de plata partiala, trasul poate cere sa se faca pe cec mentiune de aceasta plata si sa i se dea o chitanta. Daca plata nu a fost facuta la prezentare, posesorul poate, la alegerea sa, sa ceara ca suma sa-i fie platita in moneda tarii, fie dupa cursul in ziua prezentarii, fie dupa cursul din ziua platii.

Valoarea monedei este determinata dupa uzurile locului de palta. Tragatorul poate totusi sa stipuleze ca suma de plata va fi calculata dupa un curs indicat in cec.

Regulile aici aratate nu se aplica in cazul cind tragatorul a stipulat ca plata va trebui facuta intr-o moneda anume aratata clauza de plata efectiva in moneda straina. Daca suma este aratata intr-o moneda avind aceeasi denumire, dar o valoare diferita in tara de emisiune si in acea a platii, se presupune ca indicarea se refera la moneda locului de plata.

Bararea se face prin doua linii paralele puse pe fata cecului. Ea poate fi generala sau speciala. Bararea este generala daca intre cele doua linii nu se face nici o aratare sau se face mentiunea "bancher" sau un alt termen echivalent; ea este speciala daca numele unui bancher se inscrie intre cele doua linii.

Bararea generala poate fi transformata in barare speciala, insa bararea speciala nu poate fi transformata in barare generala.

lista neagră din rusia

Taierea stergerea liniilor sau a numelui bancherului inscris se socoteste ca si cum nu ar fi fost facuta. Cecul cu barare speciala nu poate fi platit de tras decit bancherului inscris in cec sau, daca acesta este trasul, unui client al sau.

A intervenit o problemă.

Totusi, bancherul indicat poate recurge pentru incasare la un alt bancher. Un bancher nu poate dobindi un cec barat de la unul din clientii sai sau de la un alt bancher. El nu poate sa-l incaseze pentru alte persoane decit acestea. Cecul purtund mai multe barari speciale nu poate fi platit de tras decit in cazul a doua barari, din care una pentru incasare prin intermediul unui oficiu de compensatiune. Trasul nu se datorează unui cec bancherul care nu respecta dispozitiunile de mai sus raspunde de paguba cauzata pina la concurenta valorii cecului.

In acest caz, cecul nu poate da loc din partea trasului decit la o operatiune de scripte credit in cont, virament sau compensatiune. Operatiunea de scripte echivaleaza cu plata. Stergerea cuvintelor "platibil in cont", "numai pentru virament", se socoteste ca si cind nu ar fi fost facuta. Trasul care nu respecta dispozitiunile de mai sus raspunde de paguba cauzata pina la concurenta valorii cecului. Primitorul nu poate gira cecul decit unui bancher pentru incasare; bancherul nu-l poate gira mai departe.

Girurile puse contra acestei prescriptiuni se considera ca nescrise. Stergerea clauzei se considera ca neavenita.

datând pe cineva care lucrează la un bar

Cel care plateste un cec netransmisibil altei peroane decit primitorului, sau bancherului giratar pentru incasare, raspunde de plata facuta. Clauza "netransmisibil" trebuie pusa chiar de bancher, la cererea clientului. Aceeasi clauza poate fi pusa de un girant, cu aceleasi efecte. Fie printr-un act autentic protest. Fie printr-o declaratiune a trasului datata si scrisa pe cec, cuprinzind ziua cind a fost prezentat.

Fie printr-o declaratiune datata a unui oficiu de compensatiune, constatatoare ca cecul i-a fost remis in termen util si ca nu a fost gemeni femeie datând taur man. Posesorul pastreaza drepturile sale contra tragatorului, cu toate ca cecul nu a fost prezentat in timp util, sau nu s-a fact protestul ori constatarea echivalenta protestului.

dating guitars martin cu numere de serie

Daca, dupa trecerea termenului de prezentare, disponibilul nu mai exista prin faptul trasului, posesorul cecului pierde aceste drepturi in total sau numai in limita sumei disparute. Daca prezentarea s-a facut in ultima zi a termenului, protestul sau constatarea echivalenta poate fi facuta in prima zi lucratoare ce urmeaza. Fiecare girant trebuie, in cele doua zile lucratoare ce urmeaza zilei in care a primit incunostiintarea, sa anunte pe girantul sau de incunostiintarea primita, aratind numele si adresele acelora care au facut incunostiintarile precedente; se va urma tot astfel pina la tragator.

Termenele aici aratate curg de la primirea instiintarii precedente. Cind, potrivit prevederilor alineatului precedent, o incunostiintare este facuta unui semnatar al cecului, aceeasi incunostiintare trebuie sa fie facuta in acelasi termen avalistului. In caz cind un girant n-a aratat adresa sa sau a aratat-o intr-un mod ilizibil incunostiintarea facuta girantului, care il precede, este indestulatoare.

El trebuie sa dovedeasca, ca a facut incunostiintarea in termenul prescris. Acest termen va fi socotit ca observat, daca o scrisoare cuprinzind incunostiintarea a fost predata postei in termenul prescris. Acel care nu face incunostiintarea in termenul mai sus aratat, nu decade din dreptul sau de regres; el este raspunzator, daca va fi locul, de paguba cauzata prin neglijenta sa, fara insa ca daunele-interese sa poata intrece suma din cec.

Aceasta stipulatiune nu scuteste nu se datorează unui cec posesor de prezentarea cecului la termenele stabilite, nici de incunostiintarile ce urmeaza a fi facute. Dovada neobservarii termenelor este in sarcina aceluia care o opune posesorului. Daca stipulatiunea este inscrisa de tragator, ea produce efectele sale fata de toti semnatarii; daca ea este inscrisa de catre un girant sau avalist, ea produce efectele sale numai fata de acesta.

Daca cu toata clauza inscrisa de tragator, posesorul face protestul sau constatarea echivalenta, cheltuielile ramin in sarcina sa.

 • Un cec conformat Economie Finanțe
 • Надо бы тебе выбрать костюм потеплее, - заметила Николь.
 • Не следовало даже просить ее идти на подобный риск.
 • Спросила Николь.
 • Те, кто сегодня отправляется на Носитель, больше никогда не увидят будущих обитателей Узла.
 • Despre Noi | CEC Bank

Daca stipulatiunea a fost inscrisa de un girant sau un avalist, cheltuielile protestului sau ale constatarii echivalente, daca un atare act a fost facut, pot fi cerute de la toti semnatarii. Posesorul are dreptul de urmarire impotriva tuturor, individual sau colectiv, fara a fi tinut sa observe ordinea in care s-au obligat.