Documentele documente legea

Noile construcţii ale creatorilor şi deţinătorilor de arhiva vor fi avizate de către Arhivele Naţionale sau direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, numai dacă au spaţii prevăzute pentru păstrarea documentelor. Amenda se aplică şi persoanei juridice. Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, alte organe cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, precum şi Academia Română îşi păstrează documentele proprii în condiţiile prezentei legi şi după expirarea termenelor prevăzute la art. În cazul contravenţiilor prevăzute la art.

În cazul administratorului unic, acesta poartă răspunderea pentru selecţionarea documentelor ce urmează a fi arhivate.

datând un bărbat sagetator

Persoanele juridice creatoare şi deţinătoare de documente sunt obligate să le păstreze în spaţii special amenajate pentru arhivă. Noile construcţii ale creatorilor şi deţinătorilor de arhivă vor fi avizate de către Arhivele Naţionale sau direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, numai dacă au spaţii prevăzute pentru păstrarea documentelor.

Este bine de stiut ca documentele financiar-contabile care atesta provenienta unor bunuri cu durata de viata mai mare de cinci ani se pastreaza pe perioada aferenta duratei de viata utile a acestora. Mai apoi, registrele de contabilitate obligatorii, asa cum sunt registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare, precum si documente justificative care stau la baza inregistrarii din contabilitatea financiara, cu exceptia celor care trebuie pastrare timp de cinci ani, se pastreaza pe o perioada de 10 ani incepand de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite. In fine, statele de salarii se pastreaza pe o perioada de 50 de ani. In ce conditii trebuie pastrate documentele Regulile pentru pastrarea si arhivarea documentelor financiar-contabile sunt specifice si stabilite in functie de tipul documentului si de rolul sau.

Arhivele Naţionale şi direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale pot prelungi termenul de păstrare a documentelor la deţinători până la asigurarea spaţiilor necesare preluării lor. Depozitele de arhivă vor fi dotate, în funcţie de formatul şi de suportul documentelor, cu mijloace adecvate de păstrare şi de protejare a acestora, precum şi cu mijloace, instalaţii şi sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor.

Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, alte organe cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, precum şi Academia Română îşi păstrează documentele proprii în condiţiile prezentei legi şi după expirarea termenelor prevăzute la art.

Deţinătorul care doreşte să vândă documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României este obligat să comunice aceasta Arhivelor Naţionale sau, după caz, direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, care au prioritate la cumpărarea oricăror documente care fac parte din Fondul Arhivistic Documentele documente legea al României şi care trebuie să se pronunţe în termen de 60 de zile de la data înregistrării comunicării.

berhampur girl dating

Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi consultate, la cerere, de către cetăţeni români şi străini, după 30 de ani de la crearea lor. Pentru documentele la care nu s-a împlinit acest termen, cercetarea se poate face numai cu aprobarea conducerii unităţii creatoare sau deţinătoare.

LEGE nr. Acestor documente statul le asigură protecţie specială, în condiţiile prezentei legi.

Documentele de valoare deosebită nu se expun public, în original, ci sub formă de reproduceri. Legea arhivarii este valabila atat pentru documentele pe suport de hartie, cat si pentru cele in format electronic, indiferent daca arhivarea este realizata de firma in cauza sau de o companie subcontractata pentru arhivare.

  • Legea / privind arhivarea documentelor in forma electronica. Lege nr. /
  • LEGE nr din 2 aprilie Legea Arhivelor Naţionale
  • LEGE Nr.
  • Неужели до Ричарда и Нью-Йорка придется добираться через это - Да, - отозвалась Жанна.

Potrivit legislatiei in vigoare, orice entitate are dreptul de a alege modalitatea de arhivare. Arhivarea documentelor pe suport de hartie Arhivarea pe hartie se realizeaza conform prevederilor legale in vigoare, cu respectarea unor reguli generale: Documentele trebuie grupate pe dosare, numerotate si snuruite; Documentarea se realizeaza cronologic si sistematic pentru fiecare exercitiu financiar la care se refera aceasta; Evidenta documentelor se tine cu ajutorul Registrului de evidenta, conform Legii Arhivelor Nationale nr.

In plus, documentele financiar-contabile pot fi pastrare de operatori economici autorizati in prestare de servicii de arhivistica.

Pastrarea si arhivarea documentelor: legislatie, proceduri, sanctiuni

In acest caz, raspunderea privind pastrarea documentelor revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia de a gestiona entitatea beneficiara. Arhivarea documentelor in format electronic Ca o alternativa la arhivarea pe suport de hartie, Ordinul Ministrului de Finante Publice nr. Similar documentelor pe hartie, si cele in format electronic trebuie grupate pe dosare si numerotate, iar numerotarea trebuie realizata cronologic si sistematic pentru fiecare exercitiu financiar la care se refera.

In cazul in care evidenta contabila este tinuta cu ajutorul programelor informatice, Legea nr.

Spre deosebire de arhivarea pe hartie, cea electronica reduce costurile si contribuie la eficientizarea activitatii contribuabililor. Modul de organizare şi funcţionare, precum şi componenta consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de directorul general al Arhivelor Naţionale.

nu există un site de dating de plată

Nomenclatoarele întocmite de creatori la nivel central se aproba de către Arhivele Naţionale, iar cele ale celorlalţi creatori, de către direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale, potrivit anexei nr. Evidenta tuturor intrărilor şi iesirilor de unităţi arhivistice din depozit se tine pe baza unui registru, potrivit anexei nr.

Browser incompatibil

Scoaterea documentelor din evidenta arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau deţinătorilor de documente şi cu avizul Arhivelor Naţionale sau al direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, după caz, în funcţie de creatorii la nivel central sau local, în urma selectionarii, transferului în alt depozit de arhiva sau ca urmare a distrugerii provocate de calamitati naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de neînlăturat.

Modul de organizare şi atribuţiile comisiilor prevăzute la alin.

când nu mai întâlnesc pe cineva

Aceasta comisie se întruneşte anual sau ori de cîte ori este necesar, pentru a analiza fiecare unitate arhivistica în parte, stabilindu-i valoarea practica sau istorica; hotărârea luată se consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit anexei nr. Procesul-verbal de selecţionare, însoţit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent, se înaintează spre aprobare Comisiei centrale de selecţionare, în cazul creatorilor şi deţinătorilor de documente la nivel central, sau comisiilor din cadrul direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, în cazul celorlalţi creatori şi deţinători de documente.

sukker dating pris

Documentele se scot din evidentele arhivelor şi se pot elimina numai în baza proceselor-verbale ale comisiilor prevăzute la alin. În cazul administratorului unic, acesta poarta răspunderea pentru selecţionarea documentelor ce urmează a fi arhivate. Persoanele juridice creatoare şi deţinătoare de documente sunt obligate să le păstreze în spaţii special amenajate pentru arhiva.

36 de ani datând femeie de 18 ani