Datând tancurile de propan

În acest caz, autoritățile competente transmit Comisiei și celorlalte state membre, în termen de o lună de la eliberarea certificatului provizoriu de navigație interioară al Uniunii, numele și numărul european de identificare a navei corespunzătoare ambarcațiunii, natura derogării și statul în care ambarcațiunea este înmatriculată sau își are portul de origine. Acesta ar oferi mai multă securitate juridică și ar permite introducerea într-un termen rezonabil a adaptărilor tehnice la progresul tehnic, astfel încât să se asigure menținerea unor standardele ridicate de siguranță pe toate căile navigabile interioare ale UE și inovarea fără restricții în acest sector. Delegarea de competențe menționată la articolele 3, 4, 8, 10, 22 și 23 este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, de la [data intrării în vigoare a prezentei directive]. Încăperile de maşini sunt toate încăperile de maşini de categoria A şi toate celelalte încăperi care conţin maşinile de propulsie, căldările, instalaţiile de combustibil lichid, maşinile cu abur şi maşinile cu combustie internă, generatoarele şi motoarele electrice importante, staţiile de încărcare a combustibilului, instalaţiile frigorifice, stabilizatoarele de ruliu, instalaţiile de ventilaţie şi de aer condiţionat a ferente maşinii, precum şi încăperile similare şi puţurile aferente acestor încăperi. Articolul 10 Valabilitatea certificatelor de navigație interioară ale Uniunii 1. Menţinerea stării tehnice a navei după efectuarea inspecţiei 1.

Compania are cilindri cu oxigen, dioxid de carbon, argon, azot, acetilenă, propan. Răspuns Pentru a organiza stocarea corectă a cilindrilor de gaz, trebuie să știți următoarele. Cilindrii de gaz trebuie depozitați într-un depozit sau într-un loc special în mod specific sub rezerva unor condiții.

Conform "când depozitarea și funcționarea cilindrilor de gaz" App. Yanvarev la 21 mai : Extrage 3. Cilindrii de gaz trebuie depozitați în depozite cu un singur etaj cu acoperiri de tip ușor echipate cu ventilație, fără camere de mansardă. Pereții depozitului trebuie să fie efectuați din materiale necombustibile; Ferestrele și ușile trebuie să se deschidă.

Înălțimea depozitului trebuie să fie de cel puțin 3,25 m; Iluminarea trebuie efectuată în designul rezistent la explozie. Podelele din camera de depozitare trebuie să fie efectuate din materiale care exclud scânteile când au lovit cu obiecte metalice.

  1. Internet dating capcane
  2. Dating amuzant oxigen

Podelele trebuie așezate la cel puțin 0,1 m de la nivelul solului. Acetilena, cilindrii de oxigen și cilindrii cu gaz lichefiat trebuie depozitate separat. Cilindrii sunt instalați într-o poziție verticală cu capace și dopuri înșurubate pe fitingurile supapelor.

dating geologic care este relativ cum pot face propriul meu site de dating

Cilindrii trebuie să fixeze ferm cu cleme sau lanțuri și să protejeze împotriva luminii solare și expunerea la dispozitivele și dispozitivele de încălzire. Cilindrii de gaz instalate în cameră trebuie poziționate la o distanță de cel puțin 1 m de radiatorul de încălzire și la cel puțin 5 m de sursa căldurii deschise de incendiu. Atunci când un dispozitiv de protecție care protejează cilindrii din încălzire, distanța dintre cilindru și dispozitivul de încălzire poate fi redusă la 0,5 m.

52013PC0622

Distanța dintre cilindri și ecranul de siguranță trebuie să fie de cel puțin 10 cm. Este necesar să setați la o distanță de cel puțin 0,5 m de la ușa și ferestrele de la primul etaj și 3 m - de la ferestrele și ușile podelei subsolului și subsolului, precum și godeurile de canalizare și deșeuri.

Nu este permis să se adapteze cilindrilor din focuri de rezervă din incintă, de la principalele fațade de clădiri, în conducerea cu mișcări intensive de trafic. Stocați materiale combustibile și producerea de muncă legată de utilizarea focului deschis fierar, sudare, lipire etc.

dating tip fără mașină wave 105 40 dating login

Protecția muncii la depozitarea materialelor "reglementează următoarele: "Depozitele pentru depozitarea cilindrilor cu gaze comprimate și lichefiate pot fi deschise, semi-închise, închise și plasate nu mai aproape de 20 m de la producția, clădirile administrative și depozite, nu mai aproape de 50 de metri de clădirile rezidențiale și nu mai aproape de m de public clădiri " § 3. Regulile regimului de incendiu din Federația Rusă aprobat. Decretul Guvernului Federației Ruse din 25 aprilie nr.

Obiecte de depozitare: Extrage La stocarea gazului: a ferestrele spațiilor în care sunt stocate buteliile cu gaz, ele sunt vopsite cu vopsea albă sau sunt echipate cu dispozitive necombustibile de protecție solară; b la depozitarea cilindrilor pe zonele deschise de structuri, protejarea cilindrilor din precipitații și lumina soarelui sunt efectuate din materiale necombustibile; c cilindrii de combustibil trebuie depozitați separat de cilindrii cu oxigen, aer comprimat, clor, fluor și alți agenți de oxidare, precum și de la cilindri; d plasarea instalațiilor de baloane de grup este permisă în surd care nu au deschideri de pereți externi ai clădirilor.

Dulapuri și cabine, în care sunt plasate cilindrii sunt efectuate datând tancurile de propan materiale necombustibile și au ventilație naturală, eliminând formarea amestecurilor explozive în ele; e Atunci când depozitați și transportați cilindri cu oxigen, este imposibil să se facă uleiuri grăsimi și să contacteze armarea cilindrului cu materiale lubrifiate. Când cilindrii cu cilindri de oxigen nu sunt lăsați manual să fie luați pentru supape; e Analizoarele de gaz trebuie instalate în incintă pentru a controla formarea de concentrații explozive.

În absența analizelor de gaze, șeful organizației trebuie să stabilească ordinea de selecție și controlul eșantioanelor din mediul aerian; g când scurgerea de gaz este detectată de la cilindri, ele trebuie îndepărtate din depozit într-un loc sigur; h într-un depozit în care cilindrii cu gaz inflamabil nu sunt permise în pantofi, împușcați cu unghii metalice sau cai; și Cilindrii cu gaz inflamabil, având pantofi, sunt stocați într-o poziție verticală în cuiburi speciale, celule sau alte dispozitive care exclud căderea lor.

Cilindrii care nu au pantofi sunt stocați într-o poziție orizontală pe cadre sau rafturi.

Înălțimea stack-ului în acest caz nu trebuie să depășească 1,5 metri, iar supapele trebuie închise prin capace de siguranță și trebuie tratate într-o singură direcție; k depozitarea oricăror alte substanțe, materiale și echipamente în sediile de depozite cu gaz inflamabili nu este permisă; l Depozitele sunt furnizate de ventilația naturală.

Rezoluția Gosstroita a Rusiei din 23 iulie nr. Partea 1. Cerințe comune.

Acceptat de Legea nr. Codul are drept scop oferirea unei norme internaționale referitoare la securitatea transportului maritim în vrac al gazelor lichefiate și a altor substanțe speciale indicate în capitolul 19 al Codului, impunând navelor utilizate pentru un asemenea transport norme de proiectare și construcție, precum și echipament pe care trebuie să-l aibă în vederea reducerii la minim a pericolului la care este expusă nava, echipajul sau și mediul înconjurător, ținând cont de natura produselor transportate. Codul se bazează în mod fundamental pe principiul repartizării navelor pe diferite tipuri, în funcție de pericolele pe care le prezintă produsele vizate de Cod. Fiecare dintre produse poate avea una sau mai multe proprietăți periculoase, cum ar fi inflamabilitatea, toxicitatea, acțiunea coroziva și reactivitatea.

Snipp. Cerințe de siguranță pentru depozitarea și utilizarea cilindrilor de gaz: Extrage 9. Cilindrii care nu au pantofi trebuie să fie stocați într-o poziție orizontală pe cadre sau rafturi. Înălțimea stack-ului în acest caz nu trebuie să depășească 1,5 m, iar supapele trebuie să fie închise de capace de siguranță și sunt tratate într-o direcție.

De la dispozitivele de încălzire, cilindrii trebuie instalate la o distanță de cel puțin 1 m. Furtunurile trebuie deconectate, iar în lămpile de lipit presiunea este complet îndepărtată.

COD CONS. NAVE (A) 17/06/ - Portal Legislativ

În plus față de documentele de reglementare enumerate, cerințele normelor și reglementărilor federale în domeniul siguranței industriale sunt, de site-ul sportului dating, urmate de normele privind siguranța industrială a instalațiilor de producție periculoase care utilizează echipamente care rulează sub presiune, "secțiunea XII" Cerințe suplimentare de siguranță industrială pentru examinarea și operarea cilindrilor ".

Conform acestor cerințe în întreprindere, folosind cilindri de gaz, ar trebui, împreună, fie: 1 Dezvoltat și aprobat de către șeful manualului de instrucțiuni al organizației pentru toate tipurile de cilindri, care reglementează ordinea umplerii, depozitarii, transportului și utilizării; 2 Planificarea proiectul Plasarea echipamentelor luând în considerare cerințele FNP și cerințele standardelor de datând tancurile de propan la incendiu pentru: plasarea instalațiile cilindrilor de gaz pe locurile de consum utilizare ca instalație individuală de balon nu mai mult de două cilindri un lucrător, altă rezervă a fiecărui tip de gaz utilizat în acest procesplasarea instalării cu balon de grup, locații Depozitarea rezervei tehnologice a cilindrilor; 3 Un proiect al unui depozit pentru depozitarea cilindrilor dezvoltat ținând cont de cerințele standardelor de siguranță FNP și incendiu umplut cu gaze - dacă cilindrii sunt stocați în stoc.

Capitolul 16 din Legea federală din 22 iulie Nr. În conformitate cu aceste cerințe și planul general al întreprinderii dvs. Conexiunea dintre elementele individuale utilizate ca fire inversă trebuie să fie fiabilă și rulează pe șuruburi, cleme sau sudură. Anexa A. Lista actelor juridice legislative și de reglementare, Care sunt menționate în aceste standarde și reguli 1.

Starea tehnică a navei şi a echipamentului său trebuie menţinute conform prevederilor Codului astfel încât nava să poată ieşi în mare fără pericol pentru ea însăşi sau persoanele aflate la b ord.

  • EUR-Lex - L - RO - EUR-Lex
  • EUR-Lex - PC - RO
  • Fiecare dintre produse poate avea una sau mai multe proprietăţi periculoase, cum ar fi inflamabilitatea, toxicitatea, acţiunea corozivă şi reactivitatea.
  • Enneagram 5w6 dating
  • Încălzitoare Depozitare și reguli pentru stingerea cilindrilor de gaze.

După efectuarea oricărei inspecţii a navei prevăzută la paragraful 1. Ori de câte ori se produce un accident la o navă sau este descoperită o defecţiune, care fie afectează siguranţa navei, fie eficienţa sau completitudinea mijloacelor sale de salvare sau a unui alt echipament, comandantul sau armatorul navei trebuie să informeze cu prima ocazie Administraţia, inspectorul numit sau organizaţia recunoscută răspunzătoare pentru eliberarea certificatului respectiv, care trebuie să iniţieze cercetări pentru a stabili dacă este necesară o inspecţie conform prevederilor subparagrafului 1.

Dacă nava se află în portul unui alt guvern contractant, comandantul navei sau armatorul trebuie să informeze imediat autoritatea respectivă a Statului portului, iar inspectorul numit sau organizaţia recunoscută trebuie să se convingă că această informare a fost făcută. Eliberarea Certificatului internaţional de conformitate 1.

lucruri amuzante de spus într-un profil de dating online hedge dating teoria

Un certificat numit Certificat internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase al cărui model este reprodus în apendice, trebuie să fie eliberat după inspecţia iniţială sau o inspecţie periodică a oricărei nave cisternă pentru produse chimice care efectuează voiaje internaţionale şi care corespunde cerinţel or aplicabile Codului.

Certificatul eliberat în conformitate cu prevederile acestei secţiuni va fi disponibil în orice moment la bordul navei pentru inspecţie.

Eliberarea sau vizarea Certificatului internaţional de conformitate de către alt guvern datând tancurile de propan. Orice certificat astfel eliberat trebuie să conţină o declaraţie care să stabilească că el a fost eliberat la cererea guvernului ţării în care nava este înmatriculată. Durata si valabilitatea Certificatului internaţional de conformitate 1. Un Certificat internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase va fi eliberat pentru o perioadă specificată de Administraţie, care nu va depăşi 5 ani începând de la data inspecţiei iniţiale sau a inspecţiei periodice.

Nu trebuie permisă nici o prelungire a perioadei de valabilitate de cinci ani a certificatului. Certificatul îşi va înceta valabilitatea:. Un certificat nou trebuie eliberat numai dacă guvernul emitent al noului Certificat este pe deplin satisfăcut că nava corespunde cerinţelor subparagrafelor 1.

Navele, care intră sub incidenţa Codului, trebuie să supravieţuiască efectelor normale ale inundării care rezultă după o avarie ipotetică a corpului navei provocată de o forţă exterioară, în plus, pentru a asigura protecţia navei şi a mediului înconjurător, tancurile de marfa trebuie protejate la penetrare în caz de avarie minoră suferită de n avă ca urmare, spre exemplu, a unui şoc datorită izbirii de cheu sau de un remorcher, şi să fie protejate, într-o anumită măsură, faţă de o avarie datorată unei coliziuni sau unei eşuări, prin localizarea lor la distanţe minime determinate, spre interior faţă de bordajul navei.

Atât avaria ipotetică cât şi amplasarea tancurilor de marfa în raport cu bordajul navei trebuie să fie dependente de gradul de pericol pe care îl prezintă produsele ce urmează a fi transportate.

Navele prevăzute de Cod trebuie să fie proiectate în conformitate cu una din următoarele norme:. Astfel, o navă de tipul 1 este o navă cisternă destinată transportului produselor considerate ca prezentând cel mai mare risc general, în timp ce navele de tipul 2 şi de tipul 3 sunt destinate transportului produselor care prezintă riscuri cu importanţă progresiv scăzută, în conse cinţă, o navă de tipul 1 trebuie să supravieţuiască celei mai severe norme de avarie, iar tancurile sale de marfa navei trebuie să fie amplasate la distanţa maximă prevăzută în raport cu bordajul exterior.

Tipul de navă cerut pentru transportul fiecă rui produs este indicat în coloana "e" a tabelului de la datând tancurile de propan Dacă o navă este destinată să transporte mai mult de un produs dintre cele enumerate în capitolul 17, norma de avarie trebuie să corespundă acelui produs care are cele mai severe cerinţe referitor la tipul de navă.

Totuşi, cerinţele privind amplasarea fiecărui tanc de marfa sunt acelea pentru tipurile de navă prevăzute pentru respectivele produse care urmează a fi transportate.

Navelor prevăzute de Cod li se poate atribui un bord liber minim autorizat de către Convenţia internaţională asupra liniilor de încărcare în vigoare.

  • Condițiile și cerințele tehnice pentru eliberarea de certificate de navigație interioară prevăzute la articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin au fost revizuite periodic între timp și sunt recunoscute ca reflectând stadiul actual al dezvoltării tehnologice.
  • Site rapid de flirt dating
  • Едва заканчивалась очередная схватка, Синий Доктор передавал Николь круглый пятачок, который та наклеивала на бедро Эпонины.

Încăperile de maşini sunt toate încăperile de maşini de categoria A şi toate celelalte încăperi care conţin maşinile de propulsie, căldările, instalaţiile de combustibil lichid, maşinile cu abur şi motoarele cu ardere internă, generatoarele şi motoarele electrice importante, staţiile de încărcare a combustibilului, instalaţiile frigorifice, stabilizatoarele de ruliu, instalaţiile de ventilaţie şi de aer condiţionat, precum şi alte încăperi similare, şi puţurile aferente acestor î ncăperi.

MARVS înseamnă presiunea maximă admisibilă a supapelor de siguranţă ale unui tanc de marfă. Instalaţie de combustibil lichid este echipamentul folosit pentru pregătirea combustibilului lichid destinat alimentării căldării cu combustibil lichid sau echipamentul destinat alimentării cu combustibil încălzit a unui motor cu combustie internă şi cuprinde orice pompe de presiune, filtre şi încălzitoare care lucrează cu combustibil la o presiune mai mare de 1,8 bar.

Riscul de reactivitate, definit prin reactivitatea produsului cu:.

Permeabilitatea unui spaţiu este datând tancurile de propan dintre volumul acestui spaţiu care se presupune a fi ocupat de apă şi volumul său total.

Bariera primară este structura interioară proiectată în vederea stocării mărfii atunci când sistemul de stocare a mărfii cuprinde doi pereţi. Bariera secundară este structura exterioara a unui sistem de stocare a mărfii, rezistent la lichide şi proiectat pentru a putea opri temporar orice scurgere previzibilă a mărfii lichide prin bariera primară şi pentru a împiedica scăderea temperaturii structurii navei până la un nivel periculos.

Diversele tipuri de bariere secundare sunt definite mai complet la capitolul 4. Densitatea relativă este raportul dintre masa unui volum al unui produs şi masa unui volum egal de apă dulce. Separat înseamnă, spre exemplu, că o instalaţie cu tubulaturi de marfa sau o instalaţie de aerisire pentru marfa nu este racordată la altă tubulatură de marfa sau instalaţie ce aerisire pentru marfa.

Această separare poate fi obţinută prin proiectare sau prin metodele de exploatare. In interiorul unui tanc de marfa nu trebuie folosite metodele de exploatare; ci şi trebuie să se utilizeze una din următoarele metode: 1 să se demonteze piesele de cuplare sau valvulele şi să se obtureze capetele tubulaturilor; 2 să se monteze în serie două flanşe de tip "trece-nu trece" şi să se prevadă un mijloc de detectare a scurgerilor în porţiunea de tubulatură cuprinsă între cele două flanşe d e tip "trece-nu trece".

Încăperile de serviciu sunt acele încăperi utilizate pentru bucătarii, oficii, care conţin instalaţii de gătit, dulapuri, încăperi pentru poştă şi valori, spaţii de depozitare, ateliere care nu fac parte din încăperile de maşini şi din încăperi similare, precum şi puţurile aferente acestor încăperi. Capac de tanc este o structură de protecţie destinată să protejeze sistemul de stocare a mărfii contra oricărei avarii când aceasta se produce la puntea expusă la intemperii, sau să asigure continuitatea şi integritatea structurii punţii.

Dom de tanc este prelungirea verticală a unei părţi de tanc pentru marfă, în cazul sistemelor de stocare a mărfii situate sub punte, domul de tanc traversează puntea expusă la intemperii sau capacul tancului. Presiunea vaporilor este presiunea absolută de echilibru a vaporilor saturaţi de deasupra lichidului, exprimată în bar, la o temperatură dată.

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Spaţiul gol este un spaţiu închis situat în zona de marfa în exteriorul sistemului de stocare a mărfii, altul decât un spaţiu de magazie, un spaţiu de balast, un tanc de combustibil lichid, un compartiment al pompelor de marfa sau al compresoarelor de marfă, sau orice spaţiu utilizat în mod normal de către personal. Dac ă prevederile Codului impun montarea sau transportarea la bordul unei nave a unei anumite instalaţii, a unui anumit material, dispozitiv, aparat, element al echipamentului sau a unui tip al acestora, sau adoptarea unei anumite prevederi, sau conformitatea cu o procedură sau amenajare, Administraţia poate autoriza montarea sau transportarea la bord a unei alte instalaţii, a unui alt material, dispozitiv, aparat, element al echipamentului sau a unui tip al acestora, sau adoptarea oricărei alte prevederi, proceduri sau amenajări pentru acea navă, dacă s-a stabilit, în urma încercărilor sau prin alt datând tancurile de propan, că această instalaţie, acest material, dispozitiv, aparat sau element al echipamentului sau un tip al acestora, sau că această prevedere, procedură sau amenajare, au o eficacitate cel puţin egală cu cea prevăzută de Cod.

Totuşi, Administraţia nu poate autoriza adoptarea de metode sau proceduri de exploatare ca alternativă la, o anumită instalaţie, un anumit material, dispozitiv, aparat, element al echipamentului sau ia un tip al acestora, care sunt prevăzute de Cod 1.

Dacă Administraţia autorizează astfel substituirea unei instalaţii, a unui material, dispozitiv, aparat, element al echipament sau a unui tip al acestora, sau a unei prevederi, proceduri, sau amenajări, ea trebuie să comunice Organizaţiei particularităţile acestora însoţite de un raport justificativ, pentru ca Organizaţia să le poată comunica şi altor guverne contractante la Convenţia SOLAS din în scopul informării inspectorilor lor. Procedura de inspecţie 1.

Inspecţia navelor, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor regulilor şi acordarea de scutiri de la acestea, trebuie efectuată de către inspectorii Administraţiei. Totuşi, Administraţia poate încredinţa inspecţiile fie inspectorilor numiţi în acest scop, fie organizaţiilor recunoscute de ea.

Administraţia care numeşte inspectori sau recunoaşte organizaţii pentru efectuarea inspecţiilor, trebuie să împuternicească orice inspector numit sau organizaţie recunoscută ca cel puţin: 1 să solicite reparaţii la o navă; şi 2 să efectueze inspecţii dacă se solicită de către autoritatea statului portului respectiv.

Administraţia trebuie să notifice Organizaţiei responsabilităţile specifice şi condiţiile delegării autorităţii inspectorilor numiţi sau organizaţiilor recunoscute pentru a fi difuzate guvernelor contractante. Dacă un inspector numit sau o organizaţie recunoscută stabileşte că starea tehnică a navei sau a echipamentului său nu corespunde de fapt menţiunilor din certificat sau este în aşa fel încât nava nu poate efectiv să iasă în mare fără a prezenta pericol pentru navă sau persoanele aflate la bord, acest inspector sau această organizaţie trebuie să se asigure imediat că sunt luate măsuri de remediere şi trebuie să informeze Datând tancurile de propan în timp util.

Dacă nu sunt luate aceste măsuri de remediere, certificatul respectiv trebuie să fie retras, iar Administraţia informată imediat; şt, daci nava se află în portul unui alt guvern contractant, autoritatea statului portului trebuie, de asemenea, să fie informată imediat. În fiecare caz, Administraţia va garanta efectuarea completă şi eficientă a inspecţiei şi se va angaja în asigurarea măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestei obligaţii.

Cerinţe privind inspecţia 1. În cazul navelor care transportă gaze, structura, echipamentul, instalaţiile, amenajările şi materialele altele decât elementele pentru care au fost eliberate un Certificat de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfa, un Certificat de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfa şi un Certificat de siguranţă radiotelegrafică pentru nava de marfa sau un Certificat de siguranţă radiotelefonică pentru nava de marfă trebuie să fie su puse următoarelor inspecţii: 1 O inspecţie iniţială, efectuată înainte ca nava să fie pusă în exploatare sau înainte de â i se elibera pentru prima dată Certificatul Internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate, care trebuie să includă o examinare completă a structurii sale, a echipamentelor, instalaţiilor, amenajărilor şi materialelor sale în măsura în care acest Cod se aplică navei.

bahamas online dating dating online după 50

Conformitatea cu amendamentele la Cod, dacă exista, trebuie de asemenea să fie indicată în Certificatul internațional de conformitate pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate. Riscurile pe care le prezintă gazele la care face referire acest Cod sunt incendiul, toxicitatea, acțiunea coroziva, reactivitatea, temperatura scăzută și presiunea.

Dacă nu se prevede în mod expres altfel, la Cod se aplică următoarele definiții. Alte definiții sunt date la capitolul 4.

dating erica walkthrough kano site-ul de date de stat

Încăperile sociale sunt acele porțiuni din încăperile de locuit care sunt utilizate ca holuri, sali de masa, saloane și încăperi similare permanent închise. Administrație înseamnă Guvernul statului al cărui pavilion nava este autorizata sa-l arboreze.

Lățimea B trebuie să se masoare în metri. În cazul în care exista coferdamuri, spații de balast sau spații goale situate la extremitatea pupa a spațiului de magazie situat cel mai în pupa sau la extremitatea prova spațiului de magazie situat cel mai în prova, acestea sunt excluse din zona de marfa.

Dacă bariera secundară face parte din structura corpului, ea poate fi un perete al spațiului de magazie. Acest spațiu poate fi un spațiu gol sau un spațiu de balast. Acestea nu includ și echipamentul special de comanda pentru instalațiile de stingere a incendiului care poate fi practic amplasat în zona de marfa.

Un spațiu care conține un echipament de detectare a gazelor conform paragrafului La navele proiectate pentru a naviga cu chila inclinata, linia de plutire la care este masurata lungimea trebuie să fie paralela cu linia de plutire la plină incarcatura. Lungimea L se măsoară în metri. Diversele tipuri de bariere secundare sunt definite mai complet la capitolul 4.