Diagrama de datorie de caz

Ele sunt cea mai ieftină sursă de finanțare, deoarece costul lor de capital este mai mic decât costul capitalurilor proprii și al acțiunilor preferențiale. Astfel, ei se maturizează de-a lungul multor ani; Obligațiuni pe 10 ani, obligațiuni pe 20 de ani sau obligațiuni pe 30 de ani, de exemplu.

Nu prea afectat.

diagrama de datorie de caz

Definiția Insolvency Insolvența este o situație care apare din cauza incapacității de a achita datoriile restante la timp către creditori, deoarece activele nu sunt suficiente pentru a acoperi pasivele. În cazul unei companii, această condiție este cauzată de scăderea continuă a vânzărilor și nu are suficienți bani pentru a-și acoperi cheltuielile zilnice ale afacerii, pentru care ia împrumuturi de la creditori sau bănci sau orice altă instituție financiară.

Ce este datoria pe termen lung? Datoria pe termen lung este datoria luată de companie care se datorează sau se plătește după perioada de un an de la data bilanțului și este prezentată în partea de pasiv a bilanțului societății drept pasiv imobilizat. În termeni simpli, datoriile pe termen lung dintr-un bilanț sunt acele împrumuturi și alte datorii, care nu vor fi scadente în termen de 1 an de la momentul creării lor. În termeni generali, toate pasivele necurente pot fi numite datorii pe termen lung, în special pentru a găsi rapoarte financiare care urmează să fie utilizate pentru analiza stării de sănătate financiară a unei companii. Acestea sunt emise ca obligațiuni de către companii pentru a-și finanța extinderea pe mai mulți ani.

Acest lucru duce la insolvența companiei sub formă de lichidare, administrare voluntară și administrare judiciară. Acum, instanța poate decide însușirea bunurilor personale ale insolvabilului printre diferiții creditori ai săi.

Este ultima diagrama de datorie de caz a insolvenței și oferă un nou contract de închiriere insolvabilului pentru a începe o nouă, adică eliberează individul sau o companie de toate datoriile și alte dezavantaje ale insolvenței.

Falimentul este cauzat de incapacitatea de a achita datoriile restante în timp ce insolvența apare din cauza neplății obligațiilor financiare. Pe de altă parte, insolvența este involuntară. Falimentul este etapa finală a insolvenței, care duce la lichidarea activelor unei persoane sau a unei entități.

diagrama de datorie de caz

În schimb, insolvența este pentru o anumită perioadă de timp, până când afacerea ajunge la un stadiu în care este gata să achite datoriile restante. Falimentul afectează grav scorul de credit al persoanei sau entității, în timp ce insolvența nu afectează scorul de credit al persoanei sau entității.

diagrama de datorie de caz

Asemănări Apare din cauza neplății datoriilor. Datoriile depășesc activele.

diagrama de datorie de caz

Concluzie Acești doi termeni discutați mai sus sunt foarte strâns corelați, deoarece unul duce la altul, adică la sfârșitul insolvenței, începe falimentul.