Spermani donatorii dating.

Satul i-a dus mult vreme dorul deoarece de-a lungul celor 50 ani ct a stat n Obreja a fost doftoreasa celor bolnavi sau cu necazuri. Cu timpul ranii mai nstrii au nceput s-i trimit i cte un copil la coal pentru a-l face nu numai preot sau nvtor, care s le lumineze mintea, ci i medici sau avocai, s le apere sntatea i dreptatea. Mai ales cu aducerea apei cu găleata de la fîntîna din colţul mai îndepărtat al străzii. Cum drumul era lung, a prins boii la jug i a plecat.

Voicu Lăcuş, a apărut în la Editura Dacia din Cluj sub titlul Amfiteatre şi închisori, volumul fiind restituit abia acum în forma sa integrală. Din păcate el nu a mai avut răgazul unei ultime corecturi, astfel încît eliminarea unor repetiţii, apărute involuntar, se impunea de la sine.

S-au păstrat totuşi unele repetări de sintagme şi propoziţii ca fiind specifice stilului autorului, caracterizat şi printr-o topică personală a frazei. Spermani donatorii dating data redactăriiN. Mărgineanu nu spera într-o publicare imediată a paginilor sale, document de mare interes ştiinţific şi politic, dar mai ales de conduită morală. Acest deziderat se împlineşte abia acum, la părinții datând online bine de douăzeci de ani de la trecerea sa în nefiinţă iunie CUVÎNT ÎNAINTE Memorii au scris — şi a fost normal să scrie — o parte din oamenii politici, care au jucat un rol în desfăşurarea istoriei şi astfel au simţit nevoia de a explica şi justifica ideile şi motivele de la temelia acţiunii lor.

Memorii au scris şi o seamă de oameni de ştiinţă, literatură şi artă pentru a lămuri procesul creaţiei lor cu scopul de a-şi face mai înţeleasă opera. Începutul l-au făcut Rouseau şi Goethe, iar pilda lor a fost urmată în zilele noastre nu numai de Van Gogh, Gide, Thomas Mann şi Lucian Blaga, ci şi de creatori mai puţin importanţi pe care istoria, după toată probabilitatea, îi va uita.

Spermograma. Interpretarea rezultatelor - Fertilia

Aceasta este şi cazul modestei mele persoane. Şi sînt sigur că este şi al altor fraţi de luptă şi suferinţă, care au fost victimele dictaturii lui Hitler şi a lui Stalin.

În cea de a doua parte a pregătirii mele am plecat apoi pentru studii de specializarea în Germania, America, Anglia şi Spermani donatorii dating — le dau în ordinea succesiunii lor — care au durat aproape tot aşa de mult ca şi studiile de la Cluj.

Sentimentul discontinuităţii studiilor şi educaţiei mele nu l-am încercat însă nici în universităţile străine deoarece mai luminate luminile lor erau, dar principiile lor conducătoare nu se deosebeau prea mult de acelea din ţară. Surpriza cea mai mare a fost însă asemănarea şi mai mare dintre regulile etice de viaţă ale satului meu situat — conform ultimelor descoperiri arheologice — pe o veche aşezare dacică şi legile elaborate de dascălii mei din străinătate în tratatele lor de Etică.

Aceasta chiar dacă dascălii mei se inspirau din Platon şi Aristotel, nu din proverbele înţelepte ale bătrînilor din satul meu. Whitehead, care a scris împreună cu Bertrand Russel celebra carte Principia Mathematica — cursul istoriei nu e determinat însă numai de conducătorii politici de care actualitatea zilei face prea mult caz, ci şi de o seamă de oameni mai modeşti, ca Ampère şi Faraday de pildă, pe care prezentul îi ignoră, dar viitorul îi preamăreşte deoarece au schimbat condiţia de viaţă a omenirii, îmbunătăţind-o mereu.

Faptele măreţe de arme ale lui Alexandru, Cezar şi Napoleon doar au zdruncinat-o. În schimb, revoluţia tehnologică a oamenilor de ştiinţă a adus o bunăstare necunoscută înainte. O revoluţie ştiinţifică asemănătoare s-a petrecut şi în medicină. Datorită ei majoritatea bolilor a fost jugulată, longevitatea aproape s-a dublat, iar de la începutul secolului pînă azi populaţia omenirii s-a întreit.

datând dinți

Altă spermani donatorii dating ştiinţifică a început în timpul studiilor mele în domeniul conduitei şi relaţiilor umane, cercetate de psihologie şi sociologie.

Noile cercetări au început cu organizarea ştiinţifică a muncii din întreprinderi sub unghiul condiţiei social-umane, care se întregeşte reciproc cu organizarea ştiinţifică a muncii sub unghiul tehnologic.

Cu aceleaşi maşini-unelte şi instalaţii tehnice o comunitate muncitorească dă un randament, iar alte comunităţi dau altul mai mare sau mai mic, după cum este gradul lor de pregătire şi de organizare social-umană.

Prin urmare, condiţia tehnologică a muncii şi producţiei nu ajunge. Ea trebuie completată cu cea socialumană şi educaţională. Dat fiind succesul deosebit al organizării ştiinţifice a relaţiilor social-umane în întreprinderi, aplicarea ei a trecut şi în administraţia şi conducerea instituţiilor de stat.

Pe aceeaşi cale se încearcă azi şi organizarea relaţiilor dintre popoare, aşa cum în cursul depănării de amintiri voi arăta. De altfel, în lumina psihologiei şi sociologiei contemporane, funcţiunile şi trăsăturile umane nu mai sînt simple atribute ale persoanei, ci moduri de conjugare cu societatea în care trăim de la epoca de cultură dată.

Margineanu - Marturii

Din aceste motive nu am putut înţelege de ce în Hronicul vîrstelor, Blaga vorbeşte numai de copilăria şi ucenicia sa, nu şi de dascălii care i-au rodit sensibilitatea şi gîndirea. Aceasta chiar dacă opera sa este în primul rînd rodul geniului său. Menţionate sînt doar acele a doi profesori, unul de la liceul din Braşov şi celălalt de la Teologia din Sibiu, pe contul cărora elevii şi teologii făceau glumele lor.

Sînt suflet din sufletul neamului meu, a spus Coşbuc.

Mărturii asupra unui veac zbuciumat - margineanu.ro

Şi la fel, desigur, sînt şi Rebreanu şi Blaga. Cu atît mai mult Eminescu. Cu toţii însă, Eminescu şi Blaga în special, exprimă şi sufletul Europei şi al Epocii lor. Fără raportarea la Lume şi Timp, viaţa şi opera lor nu pot fi înţelese.

STATISTICĂ APLICATĂ ÎN PSIHOLOGIE.

Şi, spermani donatorii dating nenorocire, nici dezmembrarea unor părţi din patrie în Precum nici ideile lui Bălcescu, Kogălniceanu, Maiorescu, aduse din Apus. Şi nici concursul generos al Franţei cu ocazia Unirii Principatelor şi apoi a Puterilor Aliate, care au consfinţit Unirea tuturor românilor în Din Apus ne-a venit şi ştiinţa, iar democraţia am încercat-o după modelul său.

Ci ea caută să pătrundă şi în structura raţională a factorilor determinanţi, care lămuresc atît caracterul de necesitate al evenimentelor, cît şi rostul lor.

De aceea mărturisesc că nu am putut nicicînd pricepe de ce un intelectual atît de strălucit ca Titu Maiorescu s-a putut opri în Însemnările zilnice la fotografia simplă a evenimentelor. Aceasta chiar şi atunci cînd a fost vorba de soarta tragică a lui Eminescu, fapt pentru care Călinescu se simte îndreptăţit să tragă concluzia că, prea mult, soarta marelui nostru poet nu l-a interesat. Ceea ce este cu totul neadevărat.

La o cronică a faptelor mărunte se opresc în zilele noastre şi C. Giurescu şi Iorgu Iordan cu deosebirea că bunacredinţă le lipseşte. La reacredinţă adaugă apoi şi servilismul faţă de conducătorii politici ai zilei. Căci Giurescu ridică în slavă nu numai pe actualul conducător al ţării, dedicîndu-i aproape o treime din manualul său prescurtat de Istorie a Românilor, ceea ce n-a făcut nici openingszinnnn online dating din istoricii noştri, care au aşteptat ca activitatea oamenilor politici să se spermani donatorii dating pentru a putea scrie despre ea cu obiectivitate şi sub semnul completitudinii de determinare.

Giurescu a preamărit la fel şi pe Carol II în calitatea sa de secretar general al partidului fascist al acestuia, făcînd parte şi din guvernul lui. Osanale i-a ridicat chiar şi lui Horia Sima.

Or, toţi trei deodată nu pot fi lăudaţi, fără ca opinia publică să nu te acuze de parvenitism. Iordan, pe de altă parte, uită atît de telegrama sa de felicitare adresată mareşalului Antonescu cu ocazia realipirii Basarabiei după ce a fost răpită samavolnic de către Stalin, cît şi de laudele aduse acestuia, pe care-l consideră ulterior nu numai părintele popoarelor — cum se spunea pe vreme aceea — ci şi marele filolog al omenirii, ceea ce e de-a dreptul ridicol fiindcă în acest domeniu Iordan era un om de specialitate.

Ca fost ambasador la Moscova în timpul ocupaţiei spermani donatorii dating uită apoi şi de crimele lui Stalin, care întrec pe acelea ale lui Hitler, rămînînd amîndoi cei mai mari criminali ai istoriei. Un fervent comunist a devenit şi Ralea, după ce a îmbrăcat şi el înainte uniforma Frontului Renaşterii al Regelui Carol, fiind şi ministru în guvernul lui.

Ca director al oficiosului naţionalţărănist a militat pentru democraţie, erijîndu-se chiar în mentorul ei. Este adevărat că în articolele sale din Viaţa Românească — al cărui director de asemenea a fost — nu a scris numai despre democraţie, ci şi despre specificul românesc, susţinînd că trăsătura sa principală este supleţea de adaptabilitate la toate condiţiile oricît de diferite şi contradictorii ar fi ele.

Cu această abilitate a ajuns însă nu numai la compromisurile faţă de regele Carol, ci şi la trădările de sub ocupaţia stalinistă a patriei. Istoria neamului nu au făcut-o totuşi lichelele, ce au servit toate regimurile politice impuse de puterile străine imperialiste, care-şi deschideau în acest mod calea pentru a ocupa în cele din urmă ţara. Ci au creat-o Mircea cel Bătrîn, Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul care i-au apărat cu îndîrjire — şi nu cu oportunism — hotarele. Pilda lor au urmat-o sutele de mii de soldaţi care au luptat şi au căzut pe cîmpul de onoare pentru întregirea şi reîntregirea hotarelor în primul şi al doilea război mondial.

Fapta lor a fost urmată şi de aproape un sfert de milion de alţi fii ai neamului, care au înfruntat ocupaţia stalinistă ajungînd în lagăre şi în închisori şi murind o bună parte din ei din cauza ororilor lor, fie în timpul detenţiunii, fie la scurtă vreme după terminarea iadului ei.

De aceea istoria va reţine numai jertfa lor în slujba neamului, nu şi oportunismul celor care au dezertat de la această datorie. Sînt sigur că şi alţi fraţi de luptă şi suferinţă au simţit aceeaşi nevoie pentru ca, din confruntarea tuturor mărturiilor, istoria ce urmează a fi scrisă să poată fi cît mai completă şi obiectivă.

sună-mă cu site-ul de dating

ÎNCEPUT DE DRUM Scăpaţi spermani donatorii dating iobăgie, ţăranii din Transilvania au început să cumpere cîte un petec de pămînt ca să înjghebe o gospodărie proprie şi să nu mai fie obligaţi să lucreze numai pe moşiile grofilor şi baronilor, pe care-i slujiseră înainte aproape ca robii. Uneori se asociau un sat sau două ca să cumpere o parte din moşia foştilor stăpîni, care pierduseră peste noapte la jocul de cărţi averi întregi.

Aşa s-a întîmplat chiar baronului Wesselényi din satul meu, Obreja, aproape de vărsarea Tîrnavei în Mureş. La încrucişarea rîurilor e Mihalţul, unde a izbucnit revoluţia dindesigur, tot pentru stăpînirea pămîntului. În practică aplicarea legii s-a dovedit a fi destul de puţin eficientă deoarece statul din acea vreme nu se ocupa cu agricultura, iar cumpărători maghiari nu prea se găseau.

În schimb, grofii şi baronii, care vindeau, erau foarte mulţi. Cu timpul ţăranii mai înstăriţi au început să-şi trimită şi cîte un copil la şcoală pentru a-l face nu numai preot sau învăţător, care să le lumineze mintea, ci şi medici sau avocaţi, să le apere sănătatea şi dreptatea. Este adevărat că numărul acestor copii de ţărani, trimişi la învăţătură mai înaltă, era foarte mic. Din satul meu, de pildă, a plecat fratele bunicului dinspre tată, care s-a făcut preot.

 1. clubulbucuriei.ro - Only the Best Free Live Cams
 2. Mais mon amie, pourquoi es-tu ici.
 3. Dating o fată din londra
 4. STATISTICĂ APLICATĂ ÎN PSIHOLOGIE. | Wilmowsky Von - clubulbucuriei.ro
 5. Datând cu intenția de a se căsători
 6. Datând discuții serioase
 7. Speed ​​dating kristiansand
 8. Dating în fort myers florida

În generaţia următoare au plecat doi tineri, care s-au făcut învăţători. Hipospermia poate indica o inflamație cronica a veziculelor seminale și a prostatei. Absența totală a spermei de numește aspermie. Culoare: Sperma este considerată normală când are culoarea albă, opacă opalescentă PH: Valorile normale ale pH-ului materialului seminal sunt considerate între 7.

kosovo dating site

Reducerea pH-ului este, de obicei, semn al inflamației tractului genital. PH-ul scazut reduce motilitatea spermatozoizilor Timp de lichefiere: Valorile normale sunt mai mici de 60 de minute.

Imediat după ejaculare, sperma are o vâscozitate ridicată, care impiedică circulația spermatozoizilor. După ejaculare, substantele coloidale, care produc vâscozitate, sunt descompuse rapid de enzime. Sperma se lichefiază și eliberează spermatozoizii. Odat indc era trecut de 70 ani i a doua oar indc, preoteas cum era, se jena, pe cea mai bun dreptate, s e vzut crnd ap de la cimea n rnd cu servitoarele tinere, care o mai luau i peste picior.

Margineanu - Marturii

Despre soarta celor din ar vorbea zilnic i naa mea deoarece unica ei sor era mritat la Bucureti. Era o femeie blnd i plin de omenie. Satul i-a dus mult vreme dorul deoarece de-a lungul celor 50 ani ct a stat n Obreja a fost doftoreasa celor bolnavi sau cu necazuri.

Pe cei bolnavi i ajuta cu leacuri, iar pe cei necjii i linitea cu vorba ei bun, izvort din inim curat.

Spermograma. Interpretarea rezultatelor

M vd i acum n carul cu boi, n drum spre Blaj. Emoionat prea i el, dar nu att ca mama i ca mine. Boii, n schimb, rumegau nepstori. Am plecat cu noaptea n cap i am ajuns odat cu trenul de la orele nou i jumtate, cu care a venit i printele Busoiu s ne dea o mn de ajutor la nscriere.

Cu sprijinul su formalitile au fost terminate n cteva minute. Tot el a venit i la librrie, ca mama s-mi cumpere crile de coal. Au fost vreo ase, apte. Timp de patru ani la Obreja am nvat numai din Catehism i Abecedar. De cele ase, apte cri, puin m-am speriat. Dup nscrierea mea la coal, mama i-a mplinit i o dorin din tineree.

 • Dangle un site de dating de morcov
 • clubulbucuriei.ro - Only the Best Free Live Cams
 • Что это еще за чертовщина.
 • Ведь только я одна могу читать цветовую речь.
 • Он повернулся к Николь.

M-am rugat atunci lui Dumnezeu pentru viaa lui i am fcut jurmnt s postesc n ecare an apte zile dac-i red sntatea. Acum c l-am dat la carte, m gndesc s m rog i eu tot din carte, ca s-i dea Dumnezeu noroc i la nvtur. Rentori la naa mea, pe badea Dumitru l-am gsit gata de plecare, cu boii nutrii i adpai. Mncase i el. Cum drumul era lung, a prins boii la jug i a plecat.

dating portal mallorca

Cnd a ieit carul din curte, m-am uitat lung la boii mei dragi, de care m despream. Mergeau ns nepstori, cu toate c la plecare iam srutat.

Mama a rmas s ia masa cu naa mea, care era i naa ei, deoarece a cstorit-o. C de mers pe jos era stul! Am nsoit-o pn la marginea oraului, dar dup ce am trecut pe sub podul de cale ferat, mama m-a oprit. Acum, copile, ntoarce-te la slaul tu cel nou Dar mam, pot s mai vin, s vin chiar pn la Obreja, c coala ncepe numai luni i mine m pot ntoarce Asta nu, dragul mamei.

Tu cu Obreja ai terminat. Blaj ai vrut, la Blaj te-am adus.

Volum: Rezultate normale: 1. Volumul mai mic de 1,5 ml se numește microspermie hipospermie. Hipospermia poate indica o inflamație cronica a veziculelor seminale și a prostatei.

Plimb-te frumos prin ora i mai uit-te i prin cri, cci ai vzut ce faine snt. M-a srutat apoi n grab ca s nu-i vd zorii lacrimilor, iar eu s ncep s plng de-a binelea c rmneam printre strini. Dup civa pai ns m-a strigat i mi-a spus: De aci ncolo s asculi de dasclii ti cu carte c eu nu te-oi mai putea povui.

Din partea mea ns s nu infp dating site un sfat, orice vei ajunge tu, poate chiar ptrupop, dragul mamei. Suetul s i-l pori curat, ca i cmaa alb pe care i-o spl cu minile mele ca s mergi Dumineca la biseric. De duioia lor, lcrimam.

La un spermani donatorii dating dat ns, a rsunat brusc i sfatul unchiului Barna. C oricum, un brbat se descurc mai uor dect o femeie, a spus el. Unchiul Barna i-a dat cuvntul c-i va mplini dorina, dar n seara zilei premergtoare plecrii mele, a aat c la Blaj merge a doua zi i preotul. L-a rugat atunci pe el s ajute pe mama c sigur, tie mai bine. Bunul printe Busoiu i-a rspuns c i altfel, pentru glasul contiinei sale proprii, avea de gnd s mearg pe la liceu n jurul orei zece, cnd bnuia c mama va ajunge acolo.

Mustrat de contiin, dorea totui s-mi e i el de un folos. Mi nepoate, tu spermani donatorii dating i blnd, dragul meu, blnd i cuminte Vorbele sale m-au surprins deoarece om cu mult minte unchiul Barna era, dar blnd de loc.

Ci aspru, i chiar dur, ca toi mihlenii. Citind mirarea n ochii mei, s-a apropiat de mine, a nceput s m loveasc uor cu cotul i s m calce cu opincile pe picioare. Relundu-i apoi vorba ntrerupt mi-a spus: S tii c domnii snt i ei dai dracului, dar tu s nu te lai. Iar dac nu se iau la lupt dreapt, ci dau din coate i te calc pe picior, atunci i voinic i nu te lsa. Cum armata o fcuse la un regiment de tunari n Viena, tare-i erau dragi i comenzile militare. M, comanda noastr, a ranilor, e una singur: sus opinc sus!

Ca s-mi dea curaj, a nceput jocul sprinten i voinicesc al cluerilor, lovind zdravn cu mna opinca ridicat sus de tot. Cu sfatul bun al mamei i cu cel aspru i drz al unchiului, rsunnd mereu n urechi, m-am rentors spre casa naei mele fr lacrimi i cu sentimentul c la nevoie trebuie s m iau la trnt dreapt cu Blaju.

Cldirile sale, impuntoare, dar strine, puin m intimidaser. Era apoi i mai mare dect Obreja! Jocul cluerilor, despre care unchiul a pomenit este susinut de 12 feciori chipei, n frunte cu un vtaf.

Dar mai la o dating site-ul în suedia este i prostul, care joac pe dos, executnd micrile invers pentru ca jocul desvrit al celorlali s apar i mai frumos.

million dollar matchmaker dating site

Pare c vd i acum n faa mea cluerii din Obreja, condui de tatl meu la Blaj cu ocazia srbtoririi semicentenarului Asociaiunii Romne de Limb i Cultur n De falnici ce erau, fotograa lor este reprodus n frumosul volum de peste pagini, tiprit de Comitetul aranjator, n fruntea cruia era avocatul Mitropoliei, deputatul romnilor de la Vini n parlamentul de la Budapesta.

Pentru jocul lor mestrit, pe vtaf l-a srutat Vlaicu, iar celor 12 clueri le-a strns clduros mna, mbrindu-i i pe ei.

La prost s-a uitat mai lung, dar pe urm l-a mbriat i pe el, rznd. Dar ce are de a face jocul cluerilor cu opinci i cum neagr pe cap, precum i cu bru tricolor pe cmaa alb, iar la picioare cu zurgli cu tnrul ce se rentorcea acum tulburat spre noul su sla din Blaj?

Odat indc pe clueri i avea toat vremea n faa ochilor i-i ddeau curaj. A doua oar indc, vrnd nevrnd, mi compar copilria mea cu aceea a unui ilustru scriitor, Jean-Paul Sartre, despre care am citit unele ntmplri ciudate, asemntoare cu prostul de la clueri.

Iat ce scrie despre copilria sa revista Time din 14 februariepagina 23, coloana a treia de jos, pe care am citit-o chiar ieri sear pentru aducerea somnului: La vrsta de cinci ani Jean-Paul Sartre i nchipuia iubirea aa cum era descris n cri, cu seductori i cu femei fatale. La vrsta de 11 ani continu imediat revista el minea prietenilor s are o dam cu care merge la hotel.

Dac tnrul de aceeai vrst, cu trup de copil, dar minte coapt de om ncercat, care mergea ngndurat pe strzile Blajului, hotrt s se lupte cu colile sale, i s nving, ca s-i croiasc o soart mai bun cu nvtura lor, pentru el i familia sa, pentru satul i neamul su, ar citit spun rndurile din revist, atunci el, desigur, nu le-ar putut pune dect n seama prostului, nu a vtafului i a cluerilor si, pe care-i vedea jucnd n faa sa mndri i voioi, spermani donatorii dating trupete i suetete, comparndu-se cu ei.

Minte coapt, de adult avea i el, dar nu ca s se laude c merge cu o dam la hotel, ci ca s-i asume noi rspunderi dup acelea pe care le avusese deja n satul su, n care copiii de seama sa i ajutau prinii la gospodrie dup puterile lor. Dup treburile de peste zi seara jucam i noi.

Uneori chiar cluerul. Dar nu numai ca s ne artm puterile, ci i ca s strigm sus opinca sus, spermani donatorii dating momentul cnd n toiul jocului loveam piciorul ridicat sus. De aspiraiile noastre serioase nu uitam nici n mijlocul jocului.

La Blaj A fost o zi de duminic prima mea zi ntreag la Blaj. Am mbrcat, de aceea, noile hinue cumprate de mama, anume pentru coal, de la trgul de var din Teiu, plasa satului meu. Pare c le vd i acum: o zeghe de pnz albastr, o plrie neagr domneasc, aa cum purtau ranii de la Teiu, i o curea din pnz elastic cu culoare bleumarin cu buchelrae i catarama din piele galben, cu care ncingeam frumoasa cma, cusut de minile mamei.

Tot ea cususe i pantalonii albi, de bumbac i ei. Croii ns fuseser de un meter de la Teiu. Domnior, nu glum mi-a spus naa mea rznd, cnd m-a chemat la cafeiul cu lapte, pe care l-am luat nainte de a pleca la biseric.

 • Dating de vârstă
 • Mărturii asupra unui veac zbuciumat - clubulbucuriei.ro
 • Николь и Синий Доктор высадились.
 • Погляди-ка, - проговорил он, показывая на просторный склад, уставленный штабелями предметов всех видов и размеров.
 • Какой же я после этого отец.

Ziua premergtoare purtasem hainele de lucru din sat ca s nu mototolesc frumuseea celor domneti de la ora. Cnd printele Bljanu era acas, naa l nsoea la biserica parohial unde slujea fostul su protopop, printele Brbat, care-i rostea cu mndrie numele deoarece era chipe i voinic din cale afar. Golea apoi bine paharul i citea frumos psaltirea, cum spune cantorul din poezia lui Goga, pe care o tiam pe dinafar chiar dac n Abecedar nu era.

Ultimele dou decade protopopul Brbat inspectase i parohia printelui Bljan, care se simea astfel mai aproape de superiorul su imediat dect de mitropolitul pe care-l putea vedea numai cnd venea la Blaj. Naei mele i plceau ns mult slujba de la catedral, unde mergeau i celelalte doamne mai alese, cum se simea i ea.

Aci ceremonialul liturghiei era, n adevr, mai impuntor, ind condus de un canonic mai n vrst, nconjurat de doi sau patru preoi mai tineri, plus cei doi teologi, care ndeplineau serviciul de diaconi. Pace vou, rostea canonicul cu vocea sa slab i mbtrnit. Frumos mi-am zis eu!

Ea estre cum ar spune J. Sartre, o expresie nu numai a ceea ce a fcut istoria din om ci mai ales a ceea ce a fcut omul Nicolae Mrgineanu din ce a fcut istoria cu el. O carte de n analiz psihologic i ncordare etic; o perspectiv personal asupra unui veac zbuciumat. Dar cum poate altfel adevrul, ne spune postmodernismul, dect perspectival, dependent de un punct de vedere al unui observator particular? Mult prea proteic pentru a putea rezumat succint, lucrarea lui Mrgineanu fascineaz prin cel puin trei dimensiuni.

Biserica ns era destul de goal. Apoi, da, indc diecii au plecat s se scalde n Trnava i s se plimbe cu fetele n berc la Veza, m-a lmurit naa mea. Dar Dumineca viitoare a adugat ea o s e cu toii la slujb, aezai n rnduri i dup clase, iar tu o s i printre ei Diac era un alt cuvnt pentru elevi, cellalt ind cel de student. Mai des era ns ntrebuinat denumirea de colar. Dup masa cu sup de tiei i rasol de gin cu spermani donatorii dating de roii, precum i cu cltite ca s e coala ntr-un ceas bun, mi-a spus naa am ieit n strad s vd oraul pe ndelete.

Smbta reinusem mai mult imaginea colilor. Salamat dating apoi i foarte emoionat, pentru motive pe care nu le mai spun.

Casa naei mele era n strada principal, singura cu asfalt, dar numai pe margini. Ne plimbam la aceast or, cnd toat lumea spermani donatorii dating odihnea, numai eu i un alt tnr de seama mea, mbrcat tot rnete, dar n pantaloni de cnep strni pe picior. Dup plrie se vedea ct de colo c era de pe Trnava Mic. Ne uitam lung unul la altul de cte ori mersul ni se ncrucia, dar, la ora ind, nu am cutezat s ne vorbim.

La sat am fcut-o imediat. Odat strada prea bine cunoscut cci lungimea ei nu depea dou sute de metri ne-am aventurat i n piaa larg din faa colilor i a catedralei, planicat astfel chiar de Inoceniu Micu Klein, primul vldic al Blajului, mort n surghiun la Roma din cauza luptei sale drze din dieta rii pentru aprarea iobagilor romni din care se trgea i el.

Istoria romnilor apoi nu o neglija nici dasclul Prduiu. Alturi de el era coala civil de fete cu patru clase, un amestec de gimnaziu inferior i de coal de gospodrie, care pregtea viitoarele preotese. Venea apoi sala de gimnastic a liceului i a preparandiei, care servea i drept sal festiv, precum i de teatru! Tot Vancea a cldit i aripa nou a liceului, precum i coala civil de fete, cred.

Episcopul Pavel Aron urmaul lui Inoceniu Micu ridicase catedrala, mpreun cu liceul i teologia. Cldirea din spatele catedralei, care lega liceul de seminar, adpostea chiliile clugrilor, care ndeplineau funciunea de profesori la ambele instituii.

Manuscrisul memorialistic al profesorului Nicolae Mărgineanu însumează peste de pagini dactilografiate şi cuprinde perioada studiilor de la Blaj, a specializărilor în universităţi din Germania, Franţa, Anglia, Statele Unite, precum şi a evenimentelor din timpul şi după încheierea războiului, inclusiv a perioadei de peste şaisprezece ani de detenţie politică

Cu aceast aezare mnstireasc, catedrala cu cele dou turnuri ale sale, aprea, n adevr, foarte impuntoare, mai ales c n restul pieii cldiri cu etaj nu mai erau dect primria, n care se gsea i pretura, pe de o parte, i casa lui Moldovnu, pe de alt parte.