Xtra dating

Pentru această perioadă, prelucrarea este restricționată. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului.

xtra dating

Este pretabil pentru mentenanță, repararea și diagnoza mașinilor electrice, unităților și sistemelor de antrenare — aplicații în domeniile auto, xtra dating, automatizări și în industria aeronautică. Măsurarea rezistențelor de ordinul miliohmilor cu ajutorul sondelor Kelvin — metoda cu 4 fire pentru compensarea rezistenței cablurilor de măsură și a cleștilor, deoarece aceste influențe nu trebuie neglijate atunci când se măsoară rezistențe foarte mici ; curentul de măsurare poate fi setat la mA sau la 1A.

xtra dating

Aplicațiile cuprind măsurarea rezistențelor de contact, de exemplu la îmbinările sudate și nituite de pe suprafețele exterioare ale aeronavelor testul de protecție împotriva trăsnetului și verificarea legării echipotențiale.

Măsurarea rezistenţelor ohmice cu 2 fire Rlowutlizând un curent de test de mA.

xtra dating

Indicele de polarizare este raportul care rezultă din cele două valori măsurate. În cazul unităților de antrenare electrice, o valoare xtra dating cel puțin 2 indică o izolatie intactă și o valoare mai mare de 4 indică o izolatie foarte bună. Raport de absorbție a dielectricului DAR : Practic vorbind, testul raportului de absorbție este o măsurare rapidă a indicelui de polarizare.

xtra dating

Valorile ISO măsurate după 30 și 60 de secunde sunt utilizate pentru a genera un raport. Tester pentru bobine cu tensiune de test de V. Testarea este realizată cu o gamă de inductanțe variind de la 10 μH pană la 50 mH la Hz în combinație cu adaptorul de testare a bobinelor opțional.

xtra dating

Producătorul va folosi un adaptor pentru motoare de puteri medii. Aceste borne previn conectarea incorectă a cablurilor de măsură precum și a domeniului de măsură.

xtra dating

Prin urmare, este exclus pericolul pentru utilizator, instrument și obiectul testat ce poate rezulta dintr-o eroare de operare.