Dating și având o relație,

Se deschide fereastra Relații și afișează relațiile existente. Normele Uniunii privind protecția datelor prevăd un cadru care permite Comisiei Europene să recunoască standardele de protecție a datelor ale unei țări terțe ca oferind un nivel adecvat de protecție, facilitând astfel transferurile de date cu caracter personal către țara terță respectivă. Cu toate acestea, să presupunem că doriți să includeți toți clienții, chiar și pe cei care nu au plasat comenzi.

Prezentare generală Într-o bază de date Access, creați un tabel de relații utilizând una dintre metodele următoare: În fereastra Relații, adăugați tabelele pe care doriți să le asociați, apoi glisați câmpul pentru a le corela dintr-un tabel în celălalt tabel. Glisați un câmp într-o foaie de date de tabel din panoul Listă de câmpuri. Când creați o relație între tabele, câmpurile comune datând totul despre aspect trebuie să aibă neapărat același nume, deși acest lucru se întâmplă deseori.

  • Asperger on-line dating
  • Dating parker 51 aeometric
  • Vizualizarea relațiilor între tabele Introducere După ce ați creat un tabel în baza de date pentru fiecare subiect, trebuie să furnizați programului Access o modalitate de a aduce informațiile la un loc atunci când aveți nevoie de ele.

Câmpurile comune trebuie să aibă același tip de date. Însă, dacă un câmp cheie primară este vo dating câmp Numerotare automată, câmpul cheie străină poate fi și un câmp Număr, dating și având o relație proprietatea Dimensiune câmp a ambelor câmpuri este aceeași. De exemplu, se poate potrivi un câmp Numerotare automată cu un câmp Număr dacă proprietatea Dimensiune câmp a ambelor câmpuri este Întreg lung.

Când ambele câmpuri sunt câmpuri Număr, trebuie să aibă aceeași setare a proprietății Dimensiune câmp.

dating și având o relație bloguri de site-uri online de dating

Crearea unei relații între tabele utilizând fereastra Relații În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații. Pe fila Proiectareîn grupul relațiifaceți clic pe Adăugare tabele sau pe Afișare tabel în Access Selectați unul sau mai multe tabele și interogări, apoi faceți clic pe Adăugare.

După ce ați terminat de adăugat tabele și interogări în fila documentului Relații, faceți clic pe Închidere. Glisați un câmp de obicei, cheia primară dintr-un tabel în câmpul comun cheia străină din celălalt tabel. Pentru a glisa mai multe câmpuri, apăsați tasta CTRL, faceți clic pe fiecare câmp, apoi glisați-l. Apare caseta de dialog Editare relații. Verificați că numele afișate ale dating tsr sunt cele ale câmpurilor comune pentru relație.

Dacă un nume de câmp este incorect, faceți clic pe numele câmpului și selectați câmpul potrivit din listă. Pentru a impune integritatea referențială pentru această relație, bifați caseta de selectare impunere integritate referențială.

Pentru mai multe informații despre integritatea referențială, consultați secțiunea Impunerea integrității referențiale.

  • Dating on-line locuri de muncă în marea britanie
  • Datând marcajele
  • În acest context, prezenta declarație însoțește Acordul de retragere care a fost aprobat de către părți, sub rezerva ratificării acestuia.

Faceți clic pe Creare. Access trasează o linie de relație între cele două tabele.

Ghid pentru relațiile între tabele - Access

Dacă ați dating sangerhausen caseta de selectare Impunere integritate referențială, linia apare îngroșată la capete.

Note: Pentru a crea o relație unu-la-unu Ambele câmpuri comune de obicei cheia primară și cheia străină trebuie să aibă un index unic. Acest lucru înseamnă că proprietatea Indexat pentru aceste câmpuri trebuie să fie setată la Da fără dubluri.

Dacă ambele câmpuri au un index unic, Access creează o relație unu-la-unu. Pentru a crea o relație unu-la-mai-mulți Câmpul de pe o parte a relației de obicei cheia primară trebuie să aibă index unic.

Acest lucru înseamnă că proprietatea Indexat pentru acest câmp trebuie să fie setată la Da fără dubluri. Câmpul din partea mai mulți nu trebuie să aibă index unic. Poate avea un index, dar trebuie să permită dubluri.

dating și având o relație dating online roma

Acest lucru înseamnă că proprietatea Indexat pentru acest câmp trebuie să fie setată la Nu sau la Da cu dubluri. Când un câmp are index unic și celălalt nu are, Access creează o relație unu-la-mai-mulți. Începutul paginii Crearea unei relații între tabele utilizând panoul Listă de câmpuri pentru a adăuga un câmp Aveți posibilitatea să adăugați un câmp la un tabel existent care este deschis în Vizualizarea foaie de date glisându-l din panoul Listă de câmpuri.

Panoul Listă de câmpuri afișează câmpurile disponibile în tabelele asociate și cele disponibile datând la 63 celelalte tabele în baza de date.

Această relație, creată de Access, nu impune în mod implicit integritatea referențială. Pentru a impune integritatea referențială, trebuie să editați relația. Consultați secțiunea Editarea unei relații pentru mai multe informații.

Deschiderea unui tabel în Vizualizarea foaie de date În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe tabel. Apare panoul Listă de câmpuri.

Panoul Listă de câmpuri afișează toate celelalte tabele din baza de date, grupate pe categorii.

Ghid pentru relațiile între tabele

Atunci când lucrați cu un tabel în vizualizarea Foaie de date, Access afișează câmpurile în oricare din cele două categorii în panoul Listă de câmpuri: Câmpuri disponibile în tabelele corelate și Câmpuri disponibile în alte tabele.

Prima categorie listează toate tabelele care au o relație cu tabelul cu care lucrați în prezent. A doua categorie listează toate tabelele cu care tabelul nu are nicio relație.

Pentru a adăuga un câmp la tabelul dvs.

Glisați câmpul dorit din panoul Listă de câmpuri în tabelul deschis în Vizualizarea foaie de date. Când apare o linie de inserare, fixați câmpul în acea poziție. Porniți Expertul Căutare. Urmați instrucțiunile pentru a parcurge Expertul Căutare. Câmpul apare în tabel în Vizualizarea foaie de date.

Editarea unei relații O relație se modifică selectând-o în fereastra Relații, apoi editând-o.

Poziționați cu grijă cursorul astfel încât să indice către linia relației, apoi faceți clic pe aceasta pentru a o selecta. Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată. După ce ați selectat linia relației, faceți dublu clic pe ea.

Se afișează caseta de selectare Editare relații. Deschiderea casetei de dialog Editare relații În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

Crearea, editarea sau ștergerea unei relații - Access

În fila Proiectare, în grupul Relații, faceți clic pe Toate relațiile. Se afișează toate tabelele cu relații, afișând liniile de relație.

dating și având o relație dating yamaha outboard

Rețineți că tabelele ascunse tabelele pentru care este bifată caseta de selectare Ascuns din caseta de dialog Proprietăți a tabelului și relațiile lor nu se vor afișa decât dacă este bifată caseta de selectare Afișare obiecte ascunse în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

Faceți clic pe linia de relație pentru relația pe care doriți să o modificați. Faceți dublu clic pe linia de relație. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe OK. Caseta de dialog Editare relații permite modificarea unei relații între tabele. Mai exact, aveți posibilitatea să modificați tabelele sau interogările din ambele dating și având o relație ale relației sau câmpurile din ambele părți.

De asemenea, aveți posibilitatea să setați tipul de asociere sau să impuneți integritatea referențială și să alegeți o opțiune în cascadă. Pentru mai multe informații despre tipul de asociere și cum se setează, consultați secțiunea Setarea tipului de asociere. Pentru mai multe informații despre cum se impune integritatea referențială și cum se selectează o opțiune în cascadă, consultați secțiunea Impunerea integrității referențiale.

Setarea tipului de asociere Când definiți o relație între tabele, datele relației vă informează în legătură cu proiectarea interogărilor.

De exemplu, dacă definiți o relație între două tabele, apoi creați o interogare ce utilizează două tabele, Access selectează automat câmpurile care potrivesc implicit pe baza câmpurilor specificate în relație.

Aveți posibilitatea să înlocuiți aceste valori implicite inițiale din interogarea dvs. Deoarece potrivirea și alăturarea datelor din mai mult de un tabel este un lucru pe care îl veți efectua frecvent în majoritatea bazelor de date simple, stabilirea setărilor implicite prin crearea relațiilor poate economisi timp și poate fi benefică.

O interogare pentru mai multe tabele combină informațiile din mai multe tabele prin potrivirea valorilor din câmpurile comune. Operațiunea care efectuează potrivirea și combinarea este denumită asociere. De pildă, să presupunem că doriți să afișați comenzile clienților. Creați o interogare care asociază tabelul Clienți și tabelul Comenzi după câmpul ID client.

Rezultatul interogării conține informațiile despre client și cele de dating wagon wheels numai pentru acele rânduri unde s-a găsit o potrivire. Una dintre valorile care se pot specifica pentru fiecare tip de relație este tipul de asociere.

Tipul de asociere informează Access despre înregistrările care vor fi incluse în rezultatul interogării.

Crearea, editarea sau ștergerea unei relații

De exemplu, să presupunem din nou că se creează borderlands 2 interogare care dating și având o relație tabelul Clienți și tabelul Comenzi după câmpul comun care reprezintă ID-ul clientului. Utilizând tipul de asociere implicită denumită asociere internăinterogarea returnează numai rândurile Client și Comandă acolo unde câmpurile comune denumite și câmpuri asociate sunt egale.

Cu toate acestea, să presupunem că doriți să includeți toți clienții, chiar și pe cei care nu au plasat comenzi. Pentru a realiza aceasta, trebuie să modificați tipul de asociere dintr-o asociere internă într-o asociere cunoscută sub numele de asociere externă la stânga. O asociere externă la stânga returnează toate rândurile din tabelul din stânga relației și numai acelea care se potrivesc în tabelul din dreapta.

dating și având o relație cupid dating cautare

O asociere externă la dreapta returnează toate rândurile din partea dreaptă a relației și numai pe cele care se potrivesc din partea stângă. Gândiți-vă la rezultatul pe care îl doriți cel mai des de la o interogare care asociază tabele în această relație, apoi setați tipul de asociere în consecință. Setarea tipului de asociere În caseta de dialog Editare relații, faceți clic pe Tip asociere.

Apare caseta de dialog Proprietăți asociere. Faceți clic pe selecția dorită, apoi pe OK. Următorul tabel utilizând tabelele Clienți și Comenzi afișează cele trei opțiuni care sunt afișate în caseta Proprietăți asociere, tipul de asociere utilizat și dacă se returnează toate rândurile sau numai cele care se potrivesc pentru fiecare tabel.

Prezentare generală Într-o bază de date Access, creați un tabel de relații utilizând una dintre metodele următoare: În fereastra Relații, adăugați tabelele pe care doriți să le asociați, apoi glisați câmpul pentru a le corela dintr-un tabel în celălalt tabel. Glisați un câmp într-o foaie de date de tabel din panoul Listă de câmpuri. Când creați o relație între tabele, câmpurile comune nu trebuie să aibă neapărat același nume, deși acest lucru se întâmplă deseori.