Dating local tyne și uzură

Parametrii constructivi și ai sistemului de încălzire pentru locuința de tip 6 Tabelul 1. Parametrii constructivi și ai sistemului de încălzire pentru locuința de tip 4 Tabelul 1.

Aprobată prin Ordinul nr.

dating local tyne și uzură

Elaborarea inventarelor locale și naționale de emisii de poluanți atmosferici1. Aspecte generale1. Inventare locale și naționale de emisii de poluanți atmosferici Proceduri pentru elaborarea inventarelor Identificarea categoriilor cheie de surse de emisii Proceduri pentru elaborarea inventarelor de emisii1.

dating local tyne și uzură

Activități din categoria cod NFR 1. Transport aerian B Emisii fugitive generate de combustibili și carburanți Activități din categoria cod NFR 2. B Industria chimică C Industria metalelor F Consumul de poluanți organici persistenți POP și de metale grele G Alte procese industriale Activități din categoria cod NFR 3.

A Aplicarea vopselelor C Produse chimice B Creșterea animalelor și managementul dejecțiilor animaliere, 4. D Cultivarea plantelor și terenuri agricole, 4.

dating local tyne și uzură

F Arderea miriștilor și a resturilor vegetale, 4. G Alte activități agricole Activități din categoria cod NFR 6. A Depozitarea deșeurilor solide pe teren B Colectarea, epurarea și stocarea apelor uzate C Incinerarea deșeurilor D Alte deșeuri Activități din categoria cod NFR 7. A Alte surse

dating local tyne și uzură